Kom igång med Agenda 2030 idag

3 framgångsfaktorer för att nå de globala målen

Agenda 2030 är ett återkommande samtalsämne, men vad innebär den egentligen? Det huvudsakliga målet med Agenda 2030 är att hitta lösningar på de globala utmaningar vi står inför.

För att ha en chans att nå de globala målen måste alla aktörer i samhället jobba tillsammans – vilket tar oss till ämnet i den här guiden. Här går vi igenom hur din verksamhet påbörjar arbetet med Agenda 2030!

Du får veta hur du:

  • Involverar fler deltagare i arbetet med Agenda 2030 internt och externt
  • Skapar ett starkt ledarskap till förmån för agendan
  • Förbättrar processer för uppföljning, utvärdering och rapportering

Ladda ner guiden