https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Bloggbilder%20Stratsys/Stockholm-kungsgatan.jpg
Event

Stratsys på Mötesplats Agenda 2030

Stockholm City Conference Centre, 25 september 2019

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den 25 september deltar vi på Mötesplats Agenda 2030 på Stockholm City Conference Centre.

På årsdagen av antagandet av FN:s globala mål och Agenda 2030 arrangerar Glokala Sverige Mötesplats Agenda 2030. Konferensen är till för att inspirera, ge kunskap och möjlighet till nätverkande. 

Under dagen kommer det att hållas inspirerande föredrag, finnas tid för nätverkade och erfarenhetsbyte. Vi kommer att finnas på plats och visa hur Stratsys kan underlätta hanteringen av de globala målen.

Hoppas vi ses där!