https://www.stratsys.com/hubfs/event-publik.png
Event

Träffa oss på Di Bank 2021

Stratsys är på plats för att samtala och dela med oss av hur vi skapar smarta och effektiva lösningar kring dagens utmaningar i bank- och finanssektorn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bankvärlden navigerar mot nya möjligheter och med det kommer också nya lösningar och idéer för skapa en väg framåt. Di Bank samlar toppnamn och branschkollegor för att summera viktiga lärdomar, var affärsmöjligheterna finns framåt samt vad de nya regelverken innebär och hur riskerna kan hanteras. Vilka strategier och hjälpmedel finns för att underlätta för organisationen?

Stratsys är på plats den 11 november för att samtala och dela med oss av hur vi skapar smarta och effektiva lösningar kring dagens utmaningar. Banksektorn är en av Sveriges hårdaste reglerade branscher med efterlevnadskrav och höga risker. Därför vill vi hjälpa er inom Bank- och finanssektorn med utmaningen att skapa rätt förutsättningar för en god intern styrning och kontroll. Detta innefattar effektiva GRC-processer samt att uppföra rutiner som säkerställer regelefterlevnad. Med hjälp av Stratsys digitala verktyg ser vi till att skapa enhetliga arbetssätt, en bättre överblick samt förenklar och effektiviserar uppföljning genom hela organisationen. 

LÄS MER

Vi ser fram emot att träffa dig på Di Bank  - Men det går självklart också att nå oss digitalt! Våra experter vill gärna prata med dig som jobbar inom bank- och finanssektorn och som vill digitalisera och förenkla arbetet kring regelverk och risker. Läs mer om våra produkter för bank-och finanssektorn och kontakta oss så berättar vi gärna mer!   

Kontakta ossFredrik-Robbert-elipsJag hoppas vi ses där! 
Om inte, kontakta gärna oss för ett digitalt möte när det passar dig. 
Fredrik Robbert, Sr Sales Executive