https://www.stratsys.com/hubfs/event-publik.png
Event

Träffa oss på Di Bank 2021

Stratsys är på plats för att samtala och dela med oss av tips och trix kring hur vi skapar smarta och effektiva lösningar kring dagens utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bankvärlden navigerar mot nya möjligheter och med det kommer också nya lösningar och idéer för skapa en väg framåt. Di Bank samlar toppnamn och branschkollegor för att summera viktiga lärdomar, var affärsmöjligheterna finns framåt samt vad de nya regelverken innebär och hur riskerna kan hanteras. Vilka strategier och hjälpmedel finns för att underlätta för organisationen?

Stratsys är på plats för att samtala och dela med oss av tips och trix kring hur vi skapar smarta och effektiva lösningar kring dagens utmaningar. Banksektorn är en av Sveriges hårdaste reglerade branscher med efterlevnadskrav och höga risker. Därför vill vi hjälpa er inom Bank- och finanssektorn med utmaningen att skapa rätt förutsättningar för en god intern styrning och kontroll. Detta innefattar effektiva GRC-processer samt att uppföra rutiner som säkerställer regelefterlevnad.

Hoppas vi ses där!

Läs mer om konferensen Di bank här.