CSRD Insights: Pass 1

Nya krav på den strategiska processen

CSRD ställer nya krav på den strategiska aspekten och förmågan att visa på progress - vad man faktiskt GÖR och hur det går med företagets hållbarhetsarbete. Vi sammanfattar vad som krävs för att uppfylla de strategiska krav som uppstår när CSRD implementeras och diskuterar dess påverkan på företagets hållbarhetsstrategi och affärsutveckling.

Talare:
Cecilia Almér, Hållbarhetsexpert, Stratsys

Group 5069

Se mer av CSRD Insights

pass2

Panelsamtal om dubbel väsentlighetsanalys

Lyssna till panelens samtal om hur man tar sig an den dubbla väsentlighetsanalysen, en nyckelaspekt inom hållbarhetsrapportering.

pass3

Scope 3 - Utmaningar men också ökad förståelse för sin värdekedja

I genomsnitt har företag cirka 90 procent av hela värdekedjans utsläpp av växthusgaser i scope 3.

pass4

Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop. Vi visar er hur

Vi pratar med Elin Nilsson från Goodpoint om sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet och hur affärsnyttan kan kommuniceras på bästa sätt för att få gehör hos ledning och kollegor. 

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 194