CSRD Insights: Pass 2

Panelsamtal om dubbel väsentlighetsanalys

Lyssna till panelens samtal om hur man tar sig an den dubbla väsentlighetsanalysen, en nyckelaspekt inom hållbarhetsrapportering. Ta del av konkreta råd och bästa praxis för att framgångsrikt genomföra denna analys och utnyttja dess resultat för att förbättra företagets hållbarhetsinsatser.

Talare:
Markus Håkansson, Partner och Auktoriserad revisor, BDO
Elin Nilsson, Konsult, Goodpoint
Anna Essehag, Affärsenhetschef, 2050

Group 5069

Se mer av CSRD Insights

pass3

Scope 3 - Utmaningar men också ökad förståelse för sin värdekedja

I genomsnitt har företag cirka 90 procent av hela värdekedjans utsläpp av växthusgaser i scope 3.

pass4

Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop. Vi visar er hur

Vi pratar med Elin Nilsson från Goodpoint om sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet och hur affärsnyttan kan kommuniceras på bästa sätt för att få gehör hos ledning och kollegor. 

pass5

Samtal om ökade krav på due diligence

Vi diskuterar strategier och åtgärder som organisationer kan vidta för att hantera kontroll- och riskaspekter i hela värdekedjan och förbättra transparensen enligt hållbarhetspraxis.

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 194