CSRD Insights: Pass 4

Hållbara affärer: Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop. Vi visar er hur

Vi pratar med Elin Nilsson från Goodpoint om sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet och hur affärsnyttan kan kommuniceras på bästa sätt för att få gehör hos ledning och kollegor. 

Talare: 
Elin Nilsson, Konsult, Goodpoint

Group 5069

Se mer av CSRD Insights

pass5

Samtal om ökade krav på due diligence

Vi diskuterar strategier och åtgärder som organisationer kan vidta för att hantera kontroll- och riskaspekter i hela värdekedjan och förbättra transparensen enligt hållbarhetspraxis.

pass6

Revision av hållbarhetsrapporteringen

Vi diskuterar hur man förbereder sig för en smidig och framgångsrik revision av företagets hållbarhetsrapporter.

pass7

Hållbarhetschefen om EU:s kommande krav

Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med målsättning att vara klimatneutrala år 2035. Hur ser hållbarhetschefen Erik Florman på de kommande kraven från EU gällande hållbarhetsrapportering?

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 194