CSRD Insights: Pass 5

Samtal om ökade krav på due diligence

Framtidssäkra din organisation genom att utforska de kommande kraven inom CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence). Vi diskuterar strategier och åtgärder som organisationer kan vidta för att hantera kontroll- och riskaspekter i hela värdekedjan och förbättra transparensen enligt hållbarhetspraxis.

Talare: 
Pia Rudolfsson Goyer, Senior Advisor, Celsia

 

Group 5069

Se mer av CSRD Insights

pass6

Revision av hållbarhetsrapporteringen

Vi diskuterar hur man förbereder sig för en smidig och framgångsrik revision av företagets hållbarhetsrapporter.

pass7

Hållbarhetschefen om EU:s kommande krav

Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med målsättning att vara klimatneutrala år 2035. Hur ser hållbarhetschefen Erik Florman på de kommande kraven från EU gällande hållbarhetsrapportering?

Pass1

CSRD - nya krav på den strategiska processen

Vi sammanfattar vad som krävs för att uppfylla de strategiska krav som uppstår när CSRD implementeras och diskuterar dess påverkan på företagets hållbarhetsstrategi och affärsutveckling.

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 194