Guide

Så tar ni GRC-arbetet till nästa nivå

Förändringarna ert företag behöver för att öka mognadsgraden

Den här guiden vänder sig till dig som på något sätt vill utveckla verksamhetens GRC-arbete, men som känner ett mått av osäkerhet inför var ni står och vad en sådan resa kan komma att innebära.

Du får bland annat veta:

  • Hur du definierar företagets mognadsgrad för GRC
  • Vilken mognadsgrad du ska sikta på och hur du tar företaget dit 
  • Vad det finns för fallgroparna för en högre mognadsgrad och hur du undviker dem 

Ladda ner guiden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev