https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/simplicity-platform.png
Webinarvideo

Resursplanering i Stratsys

Vi presenterar vår nya version av Resursplaneringsverktyget!

Har vi lärarbrist i Sverige eller behöver vi bara få hjälp att optimera våra skolor? Mer om detta resonerar vi kring och vi visar hur man kan få stöd genom Resursplaneringsverktyget i Stratsys. Vi går igenom nyheter, visar hur man navigerar och ger er insyn i kommande utveckling. Oavsett om du är nyfiken på verktyget eller befintlig användare får du del av vilken nytta Resursplanering i Stratsys kan ge.

Detta berör vi:

  • Våra nyheter i verktyget
  • Förenklad navigation för bättre processer
  • Spännande utveckling i närtid

Se webinarvideo