https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/build-your-own.png
Webinar

Ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9

14 dec kl 10.00-10.45

 

Så arbetar du med systematiskt förbättringsarbete

Vi går igenom hur flera av våra kommunkunder arbetar med sitt systematiska förbättringsarbete. Webinaret har sitt fokus på att utveckla förbättringsarbetet. Vi går igenom hur man kan arbeta med förbättringsförslag från personalen samt lägger stor tonvikt på hur man kan arbeta med analys och i slutändan har möjlighet att ta ut en rapport som visar nuläget i verksamheten. Webinaret kommer att utgå ifrån våra senaste projekt med en grupp referenskunder och kommer att ge insikt i hur olika kommuner har arbetat med sina utmaningar kring systematiskt förbättringsarbete.

Vi går igenom exempel på hur verktyget stödjer arbetet med:

  • Processer, riskbedömningar och egenkontroller
  • Arbeta med förbättringsförslag från personalen
  • Processanalys och GAP-analys
  • Skapa en nulägesanalys som blir grunden för nästa års planering

 Admir-Jusofovic-elips-200x200

Admir Jusufovic Team Manager
Simplicity Consulting Cities – Customer Simplicity
admir.jusufovic@stratsys.se
+4670 429 34 71

Anmäl mig till webinaret