https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/build-your-own.png
Webinarvideo

Ledningssystmet enligt SOSFS 2011:9

Så arbetar du med systematiskt förbättringsarbete

Vi går igenom hur flera av våra kommunkunder arbetar med sitt systematiska förbättringsarbete.  Vi visar hur man kan arbeta med förbättringsförslag från personalen samt hur du kan arbeta med analys och i slutändan få ut en rapport som visar nuläget i verksamheten. Webinaret kommer att utgå ifrån våra senaste projekt med en grupp referenskunder och kommer att ge insikt i hur olika kommuner har arbetat med sina utmaningar kring systematiskt förbättringsarbete.

Vi går igenom exempel på hur verktyget stödjer arbetet med:

  • Processer, riskbedömningar och egenkontroller
  • Arbeta med förbättringsförslag från personalen
  • Processanalys och GAP-analys
  • Skapa en nulägesanalys som blir grunden för nästa års planering

 Admir-Jusofovic-elips-200x200

Admir Jusufovic Team Manager
Simplicity Consulting Cities – Customer Simplicity
admir.jusufovic@stratsys.se
+4670 429 34 71

Se webinarvideo