Kvalitetsledning SOSFS 2011:9

Nulägeskoll på ert kvalitetsarbete

Få en snabb nulägesanalys av din organisations systematiska kvalitetsarbete och få guidning i er fortsatta utvecklingsresa. Testet består av ett antal bedömningspunkter fördelade mellan olika områden kopplat till kvalitetsarbete.