Kvalitetsarbeid for pleie og omsorg

Kvalitetsarbeid med pasienter og brukere i fokus

Med Stratsys kan dere samle alt kvalitetsarbeidet deres i en felles plattform og legge forholdene til rette for at det rette kan gjøres på riktig måte, til rett tid. Et helhetlig styringssystem med fokus på det systematiske forbedringsarbeidet.

QM-gadgets (1)
227 400 +
brukere av Stratsys produkter og plattform.
200 +
systemer kan integreres med Stratsys.
500 +

kunder over hele verden.

Noen av våre fornøyde kunder

Stora-skondal-logo
Huddinge-kommun-logo
humana_logo
partille-kommun-logo
Sundbybergs-stad-logo
OrustKommun_Logotyp_Blue_Yellow

Planlegge

Planlegg for forbedringer

Kvalitetsarbeidet planlegges direkte i verktøyet etter gjeldende lover og regler. Prosesser og rutiner som trengs for å sikre kvalitet, skaper en rød tråd i hele organisasjonen. Det er enkelt å fordele ansvar, slik at alle vet hva de skal gjøre og når det skal gjøres. Arbeidet blir enhetlig og legger forholdene til rette for et systematisk forbedringsarbeid.

planlegge-kvalitetsarbeidet

Gjennomfør

Følg utviklingen i sanntid

Ansvar fremkommer i en huskeliste og det gjennomføres egenkontroller basert på etablerte sjekklister. Utfall av kvalitetsindikatorer kan følges i sanntid; og avviksstatistikk over tid. Den digitale risikomatrisen muliggjør proaktiv risikoanalyse og tiltak kan settes inn for å eliminere negativ innvirkning på ønsket kvalitet.

follow-up-quality-report (1)

Følg opp

Evaluer kvalitetsarbeidet deres

Ved evaluering av organisasjonens kvalitetsarbeid kan data og målepunkter hentes fra alle enheter. Dere slipper tidkrevende administrasjon og frigjør tid til analyse og systematisk utviklingsarbeid. Verktøyet sammenstiller all data automatisk og lager komplette pasientsikkerhets- og kvalitetsrapporter hvor utfall, tiltak og forbedringsarbeidet samles.

forbedringsarbeid

Hvorfor velge Stratsys sitt verktøy for kvalitetsarbeid innen helse- og omsorg?

Få en rød tråd

Få en samlet oversikt over kvalitetsarbeidet deres og en rød tråd der risikoanalyser, egenkontroller og avvik resulterer i forbedringer av prosessene og rutinene deres.

Pasienten i fokus

Tilpass kvalitetsarbeidet til behovene til virksomheten deres. Tiltakene når da ut til de som trenger det mest; pasientene og brukerne deres.

Proaktivt risikoarbeid

Dere får en digital risikomatrise som hjelper dere med å gjøre proaktive risikoanalyser.

Mindre administrasjon

Med et fleksibelt verktøy for kvalitetsarbeid blir det enklere å håndtere all administrasjon og frigjøre tid til mer verdiskapende arbeid.
QM-navigation (1)

Gjør en statussjekk på kvalitetsarbeidet deres

Få en rask statusanalyse av organisasjonens systematiske kvalitetsarbeid. Testen består av en rekke vurderingspunkter på ulike områder knyttet til kvalitetsarbeid.
 
nulageskoll

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.

Stratsys-CTA-3D-arcs