https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/build-your-own.png
Webinarvideo

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 med Nacka kommun

Inspireras av hur Nacka kommun arbetar med ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Modellen är utformad för att möta kommunens efterfrågan och förordningens krav. I webinaret berättar Lina Blombergsson, Biträdande social- och äldredirektör i Nacka kommun om deras arbete.

Se webinarvideo