Video

Digitalisera ditt systematiska arbetsmiljöarbete

I det här webinaret tar vi upp hur du kan arbeta strukturerat med arbetsmiljö och därmed förebygga risker.

Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper dig att:

  • Fortlöpande undersöka, kartlägga och dokumentera arbetsmiljön för att upptäcka redan befintliga arbetsmiljöproblem, men även risker som kan leda till ohälsa i framtiden .
  • Uppnå lagefterlevnad inom den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Sammanställa ditt årliga arbetsmiljöarbete i en rapport som kan delas intern och externt.
  • Arbeta med ISO 45001 för att på sikt kunna certifiera din verksamhet.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs