Systematisk arbeidsmiljøarbeid

Gjør det enkelt å gjøre ting riktig

Stratsys produkt for systematisk arbeidsmiljøstyring skaper forutsetninger for en god og trygg arbeidsplass. Få en oversikt over risikoer og tiltak, og få driv i handlingsplanene deres.

BESTILL EN DEMO

Undersøk virksomheten

Produktene for systematisk arbeidsmiljøarbeid gir dere en felles arbeidsflyt for å drive forbedringsarbeidet fremover. Skap forutsetninger for etterlevelse ved å visualisere gjeldende arbeidsmiljøforskrifter. Synliggjør hvilke mål, måltall og aktiviteter som prioriteres for året. I produktene finnes det funksjoner for risikoanalyse og undersøkelser basert på digitale sjekklister. Øk transparensen og la arbeidet gjennomsyre alle nivåer i organisasjonen.

Jobb risikobasert

Jobb proaktivt gjennom risikoanalyser basert på både arbeidsmiljøområder og besluttede virksomhetsendringer. Det fremtidsrettede arbeidet skaper forutsetninger for å identifisere potensiell risiko i arbeidsmiljøet før den oppstår. Ved hjelp av tydelige tiltak i handlingsplanen kan potensiell risiko hindres før den oppstår.

Analyser resultatene

Sikre at det systematiske arbeidsmiljøarbeidet går som planlagt gjennom enkle analyse- og oppfølgingsvisninger for tiltak og måltall. Underlett rapporteringen for ansatte på alle nivåer i organisasjonen ved å kommunisere på et felles område. Alt arbeid sammenstilles automatisk i komplette handlingsplaner og arbeidsmiljørapporter. Eksporter deretter ferdige rapporter i PDF- eller wordformat for utskrift eller webpublisering for økt transparens og dialog.

Les mer i Knowledge Hub