Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skapa en säker arbetsmiljö

Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete ger dig bra förutsättningar att skapa en säker arbetsplats. Det blir helt enkelt lätt att göra rätt.
systematiskt-arbetsmiljöarbete (1)

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Undersök

Visualisera arbetsmiljömål

Med Stratsys verktyg får ni ett gemensamt arbetsflöde som hjälper er att driva förbättringsarbetet framåt. Det möjliggör ett transparent och proaktivt arbete där hela organisationen kan bidra till att nå era mål.
Förebygg

Identifiera och analysera risker

Med Stratsys verktyg kan du göra riskanalyser och identifiera potentiella risker i arbetsmiljön innan de uppstår. Genom tydliga åtgärder i handlingsplanen kan du arbeta proaktivt med verksamhetens riskarbete.
Analysera

Följ upp era insatser

Stratsys verktyg har enkla analys- och uppföljningsvyer för åtgärder och mätetal. Allt arbete sammanställs dessutom automatiskt i fullständiga handlingsplaner och arbetsmiljörapporter. 

Varför välja Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Digitala checklistor

Med hjälp av digitala checklistor kan du undersöka och följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt.

Enkelt att göra rätt

Verktyget hjälper dig att visualisera era prioriterade mål, mätetal och aktiviteter så att arbetet drivs framåt.

Samlar åtgärder

Du får en samlad överblick och ser snabbt vilka resultat era åtgärder lett till. Det gör det enkelt att utvärdera era insatser.

Proaktivt riskarbete

Riskanalyser hjälper dig att arbeta proaktivt med riskarbetet och förhindra risker innan de uppstår.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Utveckling av arbetsmiljöarbetet i digitaliseringens fotspår

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har ökat, i och med att man nu förstår varför man ska göra på ett visst sätt. Både chefer och medarbetare har lärt sig att förstå riskfaktorerna. När man kan följa utvecklingen i systemet är det också lättare att fortsätta med det förebyggande arbetet. Det blir roligt och enkelt när man kan se resultatet av sitt arbetsmiljöarbete och förstår vinsterna.
Christina Wallin & Camilla Ask
Region Gävleborg
stratsys-swoosh-cta-banner

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.