Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Lätt att göra rätt

Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM skapar förutsättningar för en bra och rättssäker arbetsplats för era medarbetare. Få överblick över aktiviteter, handlingsplaner och risker.

TESTA GRATIS    BOKA DEMO

Läs mer i vår Kunskapshub