Video

Få era chefer att arbeta systematiskt med arbetsmiljön

I denna webinarvideo får du ta del av en avskalad metod för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoden tar utgångspunkt i riskanalyser, checklistor och konkreta handlingsplaner.

Du får bland annat ta del av:

  • En genomgång av vad som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Diskussion kring riskanalys, verksamhetsförändringar, användandet av checklistor och handlingsplaner.
  • Vikten av att arbetet ska resultera i faktiska förbättringar och hur man får kvaliteten att lyfta med samordning.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs