Video

Demo - hållbarhetsredovisning i Stratsys

Samla allt ert hållbarhetsarbete på ett ställe och gör det konkret och effektivt med hjälp av Stratsys Hållbarhetsredovisning

I den här videon visar Erik Englund hur du kan samla allt hållbarhetsarbete på ett och samma ställe med hjälp av Stratsys.

  • Spara tid – förenkla insamlade av data och underlag
  • Tydliggör kopplingen mellan strategi och dagligt arbete
  • Skapa transparens i hållbarhetsarbete under hela året
  • Publicera och levandegör resultatet direkt på webb eller intranät

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs