Video

Aktivitetsbudgetering med Stratsys och Konstrukt

Kan din organisation på ett bra sätt se vad en planerad aktivitet kommer att kosta? Vet ni hur alla era aktiviteter och anställda är bemannade? Har ni tillräckligt med finansiering för alla planerade aktiviteter? Om svaret på någon av ovan frågor är nja, så har vi lösningen för er!  

I den här videon presenterar vi vår standardlösning för budgetering och prognosarbetet utifrån din organisations verksamhetsplan. I videon går vi igenom hela flödet i arbetet, från planering till uppföljning.  

Du får bland annat ta del av hur du kan:  

  • Budgetera de aktiviteter som ligger i verksamhetsplanen 
  • Planera hur dina medarbetare skall arbeta med olika aktiviteter  
  • Följa upp hur arbetet faktiskt utfördes mot budget 
  • Se till att era anställda inte arbetar mer än den tid som finns tillgänglig 
  • Stämma av de planerade timmarna mot budgetramen 

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs