Oppfyll kravene til CSRD og ESRS

Er du klar over kravene for bærekraftsrapporteringen din? Det skjer store endringer akkurat nå når det gjelder hvordan konsern og selskaper skal rapportere om sin påvirkning på mennesker og miljø. Stratsys tilbyr brukervennlig systemstøtte for hele prosessen rundt bærekraftsledelse.

Hva er CSRD og ESRS?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD er et EU-direktiv som har som mål å øke sammenlignbarheten og åpenheten i selskapers bærekraftsrapportering. Direktivet gjør det mulig for både offentligheten og investorer å få større innsikt i selskapers innvirkning på miljøet og samfunnet, samt hvilke risikoer og muligheter de står overfor fra et bærekraftsperspektiv.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

ESRS er standarder som skal støtte CSRD og har som formål å standardisere bedrifters bærekraftsrapportering gjennom spesifikke krav og rapporteringspunkter.

kvinne-arbeider-med-csrd-esrs-på-nettbrett

Slik hjelper Stratsys deg med CSRD og ESRS

Jobb med dobbel vesentlighetsanalyse på en strukturert måte

Hvordan finner du ut hva som er viktige bærekraftsspørsmål for din virksomhet? Hva er vesentlig når det gjelder påvirkning, risiko og muligheter for organisasjonen din? Et grunnleggende trinn i de nye kravene er å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Med Stratsys kan du enkelt gjennomføre og dokumentere en dobbel vesentlighetsanalyse.

matrise for dobbel vesentlighetsanalyse for csrd-arbeid

Få en oversikt over den nåværende situasjonen

Har du oversikt over hvordan organisasjonen din oppfyller rapporteringskravene? Det er tidkrevende og ofte vanskelig å holde oversikt over alle kravene i CSRD og ESRS. Ved hjelp av Stratsys kan du enkelt skape en oversikt over den nåværende situasjonen; samt hvordan arbeidet deres samsvarer med opplysningskravene knyttet til ESRS.

dashbord-oversikt-csrd-esrs-arbeid

Spar tid med ferdige KPI-er i henhold til ESRS

Det er mye data som skal samles inn innen bærekraft; både kvalitative og kvantitative. I Stratsys finnes det forhåndsbygde KPI-er inndelt etter standard; i samsvar med ESRS, hvilket letter arbeidet med hva du skal måle. På den måten kan du spare tid og fokusere på det arbeidet som virkelig utgjør en forskjell.

en-dashboard-over-nøkkel-data-csrd-esrs

Få støtte til effektivt bærekraftsarbeid

Gjør strategien tydelig for alle

Kartlegg bærekraftsspørsmålene dine og gjør strategien tydelig for alle ved å knytte sammen mål, KPI-er og tiltak; fra ledelsesnivå og helt ned til de operative oppgavene.

Fordel ansvarsområder på en enkel måte

Fordel enkelt oppgaver som datainnsamling, forslag til tiltak og oppfølging i form av kommentarer til ulike personer.

Tilrettelegging for samarbeid

Ved å samle arbeidet på ett sted blir informasjonen lett tilgjengelig og oversiktlig, og det blir enklere å samarbeide mellom kolleger, avdelinger og kontorer.

Enklere rapportering

Bærekraftsarbeidet skal oppsummeres i en bærekraftsrapport, og Stratsys samler all informasjon som er lagt inn i løpet av året som grunnlag for rapporten.

Oppdag flere fordeler med Stratsys Bærekraftledelse

Med Stratsys kan du enkelt samle arbeidet rundt myndighetskrav i én plattform; samtidig som hele organisasjonen engasjeres i bærekraftsarbeidet.

bærekraft-styring-tavle (1)-1
background-3d-blobs-stratsys (1)