Hydac väljer Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hydac väljer Stratsys</span>
Skriven av
Andreas Modin
Lästid
2 min

Bättre överblick på målstyrningsarbetet, mindre administration och tydligare uppföljning av KPI:er är några av effekterna som Hydac sett efter implementeringen av Stratsys. Här berättar Helena Granqvist, Quality Manager på Hydac, hur verksamheten använder Stratsys verktyg för målstyrning och vad de har för förväntningar framöver.


Varför valde ni Stratsys?

 – Vi tittade på flera olika leverantörer av målstyrningsverktyg och jämförde noga olika parametrar, inleder Helena. För oss handlade det mycket om användarvänlighet, vi ville att systemet skulle vara enkelt och visuellt. Vi tittade också mycket på funktionalitet, där vår princip är att ta små steg framåt. Vi väljer hellre ett enkelt verktyg där vi kan komplettera moduler efter behov, än att köpa ett komplext och väldigt omfattande system från början. Stratsys passade bra in i vår kravbild. Vi tror också att ett enkelt verktyg skapar ett stort engagemang bland användarna.


 Vilka utmaningar hoppas ni kunna lösa med Stratsys?

 – Vi hoppas att vi ska kunna hantera målstyrningsprocessen på ett mer effektivt sätt än innan, förklarar Helena. Innan vi implementerade Stratsys använde vi oss av olika Excel-ark, vilket gjorde det svårt att få en ordentlig överblick på nuläget. Med Stratsys ser vi att det blir lättare att få ett övergripande perspektiv; att kunna följa upp KPI:er och aktiviteter på både lednings- och avdelningsnivå. Det har hjälpt oss mycket i vår målstyrningsprocess.

– Det finns också en tydlig koppling mellan mål och aktiviteter som vi inte hade tidigare. I vårt gamla system hängde många av aktiviteterna löst och var inte tydligt kopplade till målen på samma sätt som de är i Stratsys idag.


Vad hoppas ni att digitaliseringen ska ge för effekter?

 – Vi är egentligen inget företag som digitaliserar för digitaliseringens skull, vi gör det för att effektivisera och förbättra. I första hand vill vi få ner tiden som går åt till icke värdeskapande aktiviteter, vi vill minska administrationen och jobba på ett smidigare sätt med målstyrning. Vårt gamla system tog mycket tid och kraft av ledningsgruppen och avdelningscheferna.

En effekt av projektet är att vi blivit tvungna att gå igenom hela vår målstyrningsprocess. Vi tyckte nog att vi hade ett bra arbetssätt innan, vi kände inte att vi behövde göra några större förbättringar. Däremot behövde vi ett verktyg för att göra arbetet smidigare.

–I samband med implementeringen av Stratsys tvingades vi dock genomlysa hela tänket kring målstyrning, vilket har skapat förbättringar i processen och gett oss mer input än vi trodde från början. Jag och vår VD Joakim har lagt mycket tid på att lära oss systemet och hjälpa avdelningscheferna att komma igång med
verktyget. Vi kände tidigt att det var viktigt att vi drev denna process från allra högsta nivå i företaget.

– Vi har fått ett väldigt professionellt bemötande från Stratsys team och arbetat efter en tydlig projektplan från början. Hela implementeringen har följt en röd tråd och det har fungerat väl. Vi började i november och blev klara i slutet av februari, så det gick snabbare än vad vi trodde från början – och bättre!

 – Nu i efterhand när projektet är klart har såklart frågor och funderingar dykt upp och då har vi varit mycket nöjda med den hjälp vi fått av Stratsys support. Det är väldigt skönt att ha tillgång till en supportavdelning även om man formellt sätt har stängt projektet.

Idag är Stratsys ett naturligt nav i vår målstyrningsprocess. Det hjälper ledningsgruppen och avdelningarna att kunna se hur vi ligger till på ett enkelt och visuellt sätt. Vi är väldigt nöjda, avslutar Helena.