Strategisk planlegging

Gjør virksomhetsplanen levende

Å kommunisere strategier til de ansatte slik at deres prioriteringer er i tråd med målene, er viktig, men kan være vanskelig. Med Stratsys virksomhetsplanlegging får dere struktur og oversikt, som tydelig viser arbeidet fra målsetning til effekt.

Kontakt oss

"Vi ønsket et websystem som skulle dekke områdene; styring, kvalitet, planlegging og rapportering. Stratsys var det systemet som best dekket alle 4 områdene"

Villy Angelsen | Vestvågøy kommune

Les mer i vår kunskapshub!