Strategisk planlegging

Tydeligere retning for smidig styring

Med et strategiverktøy for planlegging og oppfølging får du en heldekkende oversikt over organisasjonens viktigste KPI-er.

BESTILL EN DEMO

Strategi

Bryt ned overordnet strategi til operativt arbeid

Visualiser organisasjonens overordnede mål og strategier og bryt dem ned til operative oppgaver. Tydeliggjør hvordan mindre enheters mål kobles mot den overordnede strategien og skap meningsfullhet både på team- og individnivå. Koordiner organisasjonen, sett tydelige tidsfrister for aktiviteter og fordel ansvar mellom roller.

Les mer STÄNG

Strategic planning 1Jobb i hele organisasjonen

Med en struktur som gjenspeiler organisasjonskartet, skapes et samlet helhetsbilde av mål og strategier. Hver enhet fungerer på sitt eget område for å lage strategier som samsvarer med organisasjonens overordnede mål. Dette muliggjør relevant styring i hele organisasjonen og at man på individnivå kan se hvordan eget arbeid knytter seg til de overordnede målene.

Definer Mål, Strategier og Resultatindikatorer

Visualiser hvordan teamenes strategier samsvarer med organisasjonens overordnede mål. Fordel ansvaret mellom roller i organisasjonen og sett tydelige tidsfrister. Ved å synliggjøre den røde tråden, blir det tydelig hvordan en bestemt aktivitet kobles til de overordnede målene.

Filtrer informasjonen

Filtrer blant data og tilpass det som vises i visningen, avhengig av hvilket underlag du vil ha i en bestemt kontekst. Vis strategier fra flere ulike deler av organisasjonen, eller se på akkurat det du er ansvarlig for.

Strategic planning 1Jobb i hele organisasjonen

Med en struktur som gjenspeiler organisasjonskartet, skapes et samlet helhetsbilde av mål og strategier. Hver enhet fungerer på sitt eget område for å lage strategier som samsvarer med organisasjonens overordnede mål. Dette muliggjør relevant styring i hele organisasjonen og at man på individnivå kan se hvordan eget arbeid knytter seg til de overordnede målene.

Definer Mål, Strategier og Resultatindikatorer

Visualiser hvordan teamenes strategier samsvarer med organisasjonens overordnede mål. Fordel ansvaret mellom roller i organisasjonen og sett tydelige tidsfrister. Ved å synliggjøre den røde tråden, blir det tydelig hvordan en bestemt aktivitet kobles til de overordnede målene.

Filtrer informasjonen

Filtrer blant data og tilpass det som vises i visningen, avhengig av hvilket underlag du vil ha i en bestemt kontekst. Vis strategier fra flere ulike deler av organisasjonen, eller se på akkurat det du er ansvarlig for.

Analyse

Synliggjør organisasjonens utvikling frem mot målet

Følg KPI-er og organisasjonens utvikling frem mot fastsatte mål. Få full oversikt over organisasjonens resultat i sanntid, direkte på dashbordet. Skap forutsetninger for løpende analyse og agil styring gjennom en omfattende oversikt over pågående arbeider på ulike nivå, slik at du raskt kan se status og hindringer og ha muligheten til å gripe inn der det er nødvendig.

Les mer STÄNG

Spar tid gjennom å samle viktige KPI-er i automatiserte dashbord

Gjør organisasjonens viktigste KPI-er tilgjengelige for medarbeidere gjennom å visualisere dem på et dashbord. Få løpende oppdateringer på hvordan arbeidet og strategiene utvikler seg, samt resultat på indikatorer i et felles arbeidsområde. Sørg for at viktig informasjon enkelt når lederen eller ledergruppen og legg til rette for riktig støtte hvis det oppstår hindringer. Skap samtidig forutsetninger for en grundig analyse.

Analys_child_dashboard

Spar tid gjennom å samle viktige KPI-er i automatiserte dashbord

Gjør organisasjonens viktigste KPI-er tilgjengelige for medarbeidere gjennom å visualisere dem på et dashbord. Få løpende oppdateringer på hvordan arbeidet og strategiene utvikler seg, samt resultat på indikatorer i et felles arbeidsområde. Sørg for at viktig informasjon enkelt når lederen eller ledergruppen og legg til rette for riktig støtte hvis det oppstår hindringer. Skap samtidig forutsetninger for en grundig analyse.

Analys_child_dashboard

TO-DO

Forenkle samarbeid og kommunikasjon

Del opp strategier i prosjekter og gi midlertidige team et felles arbeidsområde for vellykket gjennomføring. Del tavler og kort på tvers av funksjonsgrenser og få en mer effektiv organisasjon. Do-board viser deg et nyttig skille mellom det strategiske og operative arbeidet og skaper forutsetninger for effektiv gjennomføring.

Les mer STÄNG

Angi tidsfrist, utnevn ansvarlig person og lag delaktiviteter

For hvert kort på en tavle har du muligheten til å utnevne en person som er ansvarlig for at oppgaven blir utført. Angi tidsfrist og opprett deretter delaktiviteter som skal utføres av én eller flere personer. Legg til rette for en effektiv gjennomføring ved å synliggjøre ansvarsområder og skape et samarbeidsområde der alle kan huke av for delaktiviteter etter hvert som oppgaver blir utførte.

Illustration

Sikre tilgang til den nyeste informasjonen

Et felles arbeidsområde med oppdateringer i sanntid sikrer at alle kan danne seg en oversikt og at medarbeiderne alltid har tilgang til den nyeste informasjonen.

Prioriter i egne To-do-er

Medarbeidere kan skape egne tavler for å få en god oversikt over ansvarsområder og for å raskt kunne prioritere og omprioritere i egen To-Do.

Angi tidsfrist, utnevn ansvarlig person og lag delaktiviteter

For hvert kort på en tavle har du muligheten til å utnevne en person som er ansvarlig for at oppgaven blir utført. Angi tidsfrist og opprett deretter delaktiviteter som skal utføres av én eller flere personer. Legg til rette for en effektiv gjennomføring ved å synliggjøre ansvarsområder og skape et samarbeidsområde der alle kan huke av for delaktiviteter etter hvert som oppgaver blir utførte.

Illustration

Sikre tilgang til den nyeste informasjonen

Et felles arbeidsområde med oppdateringer i sanntid sikrer at alle kan danne seg en oversikt og at medarbeiderne alltid har tilgang til den nyeste informasjonen.

Prioriter i egne To-do-er

Medarbeidere kan skape egne tavler for å få en god oversikt over ansvarsområder og for å raskt kunne prioritere og omprioritere i egen To-Do.

Les mer i Knowledge Hub