Göteborgs Stad – bättre förutsättningar för kvalitet i undervisningen

Resursplanering Kommun

Här får du en inblick i hur Stratsys verktyg för resursplanering kan användas i praktiken. I den här kundintervjun berättar Eva Peterson och Ulrika Johansson på Göteborgs grundskoleförvaltning hur verktyget har förändrat deras arbetssätt.

 

En viktig effekt av införandet av Stratsys har varit förenklad kartläggning över grundskoleförvaltningens verksamheter. Genom att få tydlig överblick över skolornas utmaningar har det blivit lättare att organisera arbetet för att möta de behov som finns hos eleverna på respektive skolor.

Se intervjun i sin helhet och ta del av när Eva och Ulrika berättar vidare om hur resursplaneringen har hjälpt grundskoleförvaltningen att skapa bättre förutsättningar att höja kvaliteten i undervisningen.

 

Boka demo idag för att se vad Stratsys kan göra för er organisation