Informationssäkerhet & dataskydd

Arbeta smart med er informationssäkerhet

Med Stratsys kan ni driva ett systematiskt och proaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

infosecurity-gadgets (1)

Arbeta systematiskt

Ett bristande arbete kan få konsekvenser i att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Därför krävs systematik för att hantera det kontinuerliga arbetet med att säkra information och uppgifter​.

Få stöd för efterlevnad

När nya lagar och förordningar dyker upp behövs ett tydligt stöd för att implementera och operationalisera lagar och ramverk mot och genom verksamheten​.​ Stratsys ger dig stöd för lagkrav kopplat till informationssäkerhet och dataskydd.

Engagera hela organisationen

Informationssäkerhet handlar inte bara om it-system, utan om även om människor och processer. Därför behövs rätt förutsättningar att kunna driva arbetet framåt med handlingsplaner och uppföljningar där alla tar ett gemensamt ansvar.

Få helhetsbilden du behöver

Stratsys ger dig en komplett överblick över regler och lagkrav som rör ert informationssäkerhetsarbete. Se tydliga kopplingar mellan mål och aktiviteter i det pågående arbetet samt enkel visualisering av informationstillgångar, personuppgiftsbehandlingar, risker och handlingsplaner.

Dela och kommunicera internt

Låt viktig information nå rätt person, i rätt tid. Stratsys fungerar som ett stöd i kommunikationen mellan ledning och ansvariga i verksamheten. 

Group 7882-1

Smidig sammanställning som sparar tid

Utifrån er samlade data blir det enkelt att få en sammanställning av det aktuella läget. Det sparar både värdefull tid och ger ledningen ett komplett underlag för att fatta välgrundade beslut framåt. 

Group 7891

Några av våra nöjda kunder

bonnier-logo
logo-max
alektum-logo
elenia-logo
lansforsakringar-logotyp

Få stöd för flera ramverk och standarder

NIS2

I en tid där digitala hot ständigt ökar är det kritiskt att aktivt stärka sin motståndskraft och kontinuerligt anpassa sig till det föränderliga cybersäkerhetslandskapet. Upptäck hur Stratsys kan stötta er i arbetet med att uppfylla NIS2-kraven. 

nis2 (2)

DORA

DORA ställer höga krav på att berörda organisationer har system och rutiner för att skydda sig mot digitala hot och att det finns beredskap för att hantera och återhämta sig från incidenter. Upptäck hur Stratsys kan stötta er i arbetet. 

dora (1)

GDPR

Det är avgörande för varje organisation att arbeta proaktivt för att minimera riskerna i hanteringen av personlig information. Upptäck hur Stratsys hjälpa er förbättra dataskyddarbetet och säkerställa att ni uppfyller lagar och regler. 

gdpr (1)

ISO 27001/27002

Hur säkerställer ni informationssäkerheten i er organisation? Ett effektivt sätt är att följa internationellt erkända standarder såsom ISO 27001 och ISO 27002. Upptäck hur Stratsys kan hjälpa er att arbeta systematiskt med efterlevnad av dessa standarder.

ISO27001-27002 (1)

Fler fördelar med Stratsys

Effektivera datainsamlingen

Slipp hantera data på olika ställen. Samla och aggregera data från olika delar av organisationen på ett smidigt sätt.

Fokusera på analys och strategi

Med ett enhetligt arbetssätt och god överblick skapas utrymme till att ​fokusera på analys och strategisk prioritering.

Förstärk transparensen med hjälp av spårbarhet

En audit trail möjliggör effektiv uppföljning av risker genom tydligt definierade ansvarsområden och roller.

Konfigurera på egen hand

Stratsys plattform går att konfigurera på egen hand, just för att du ska slippa dyra konsultkostnader. Men självklart finns vår support alltid där när du behöver det. 

Group 7863-1

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
stratsys-ai-infosec-2

Licens för användande av standard

Denna text är återgiven från Standard ISO 27002 med vederbörligt tillstånd till Stratsys från Svenska institutet för standarder som är ägare till och upphovrättsman till Standarden och säljer även den kompletta Standarden på www.sis.se

SIS_Logotyp_SE_300dpi (1)

Börja din resa med Stratsys idag

Nyfiken på hur Stratsys kan effektivisera ditt arbete med informationssäkerhet och dataskydd? Boka en demo med en av våra experter idag.

Stratsys-CTA-3D-arcs