Agenda 2030

Planera, prioritera och analysera arbetet med de globala målen

Känns det överväldigande att lösa all världens utmaningar? Med hjälp av Stratsys produkt för Agenda 2030 så kommer du en liten bit på vägen.

Kontakta oss Se Webinarvideo

Funktioner

Med Stratsys för Agenda 2030 kan ni minska på administrationen och fokusera på enkelhet, tydlighet och transparens. Funktionerna nedan hjälper er på vägen!

KPI:er

Med automatisk inhämtning av data direkt från Kolada får du både era egna resultat och andras jämförbara utfall direkt till din dashboard.

Mål och riktning

Politiken får tydligare underlag för att prioritera och välja riktning. Sen kan varje avdelning sätta sina egna mål och aktiviteter i samma linje.

Dashboard

Alla de 17 globala målen får en egen dashboard där du kan se exakt hur det ligger till, och om det är inkluderat i det strategiska arbetet för året.

Analys

Med dashboards och tydliga diagram blir analysen enklare. Du kan snabbt se vad ni har gjort, följa trender och hur det går för andra.

Rapporter

När du är klar med analysen så har du med en knapptryckning en färdig rapport för Agenda 2030 där alla mål och nyckeltal är samlade.

Transparens

Med alla nyckeltal, analyser, aktiviteter och prioriteringsval samlat på en och samma plats så ökar transparensen, både internt och externt.

"Det här skulle spara mig mycket tid med att analysera och kommunicera vårt arbete med Agenda 2030"

Jonas Edin | Verksamhetsutvecklare, Lerums kommun

Läs mer i vår Kunskapshub