Produktuppdateringar april - Stratsys plattform

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar april - Stratsys plattform</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
3 min

Hej! Här är de nya funktionerna som vi har släppt i april!

1. Kommunikationsyta och Produktdashboard

I april släppte vi två nya funktioner - en produktdashboard som ger användarna överblick över hur arbetet inom en viss produkt eller process löper på och en förbättrad kommunikationsyta där nyheter och annan viktig information som hör produkten till kan kommuniceras.

Tillsammans ger funktionerna användaren överblick och gör det tydligt var produktinformation i form av nyheter och stödmaterial finns då allt är samlat på ett och samma ställe. Läs vidare för att veta mer om de främsta funktionerna! 

 • Produktdashboards kan administreras av ägare
  Till skillnad från dashboarden på "Mitt arbete" är det ägare av produktdashboards som väljer vilket innehåll som ska visas, både på dashboarden och i kommunikationsytan, för en process eller produkt.

  Du hittar mer information om dashboardfunktionaliteten i manualen!

 • Kommunikationsytans information kan anpassas per produkt
  En av de främsta nyheterna i kommunikationsytan är att den nu har stöd för att visa produktspecifik information. Tidigare visades samma information i ytan oavsett vilken produkt eller process användaren arbetade i.

  Det går fortfarande att visualisera mer allmän information i ytan. Denna visas innan du har valt en produkt att arbeta med, exempelvis på "Mitt arbete".

 • Inläggen i kommunikationsytan har nu stöd för rik media
  Nu kan du i ett och samma inlägg kombinera text med video och/eller bilder samt lägga in klickbara länkar direkt i inlägget.  • Ny kategori för att kommunicera er övergripande produktinformation
  I kategorin "Instruktioner" har ni nu möjlighet att samla mer övergripande instruktioner för en process eller produkt, såsom process- och modellbeskrivningar eller övergripande arbetssätt, i antingen text, bild länkar och/eller rörligt format.


 • Möjlighet att styra ordning på innehållet i kategorin Instruktioner
  För kategorin "Instruktioner" går det som ägare att styra i vilken ordning informationen i denna kategori ska visas. Syftet är att ni ska kunna säkerställa att den viktigaste informationen syns först då informationen i denna kategori är mer bestående över tid i jämförelse med andra kategorier.

 • Möjlighet att ha produktspecifika snabblänkar
  Nu går det även att ha snabblänkar för en viss produkt. Tidigare var dessa generella och syntes oavsett vilken produkt användaren arbetade med. 

 • Möjlighet att fästa kommunikationsytan
  För att göra det enkelt för användaren att ta del av informationen under exempelvis "Instruktioner" samtidigt som samtidigt som han eller hon planerar, skriver i en rapport eller gör sin uppföljning har vi gjort det möjligt att fästa kommunikationsytan.

Titta gärna i vår manual för mer information om kommunikationsytans funktioner och hur du använder dem!  (9 april, 2021).

2. Platform advisor stöttar dig som administratör

Stratsys platform advisor är en ny funktion i vår plattform som analyserar era inställningar och kommer med rekommendationer kring hur ni kan förbättra säkerheten och regelefterlevnaden i plattformen. Mer information om funktionen hittar du i vår manualartikel. (23 april, 2021).

 3. Fler inställningsmöjligheter i diagrammen

Nu har vi utökat inställningsmöjligheterna  för linjediagram. Det går nu att visualisera linjer i streckad format samt bestämma tjocklek. Det går även att visa linjer i rakt eller böjt format. 

Funktionen finns just nu tillgänglig per mätetal men kommer på sikt även att gå att ställa in i administrationens diagrammallar. (6 april, 2021). 


4. Automatiserad anonymisering av borttagna användare

För att underlätta efterlevnad av GDPR har vi nu gjort det möjligt för dig att anonymisera borttagna användare automatiskt efter en viss tid.

Du aktiverar funktionen i plattformsadministrationen under "Borttagna användare". (27 april, 2021).

5. Nytt filter i plattformsadministrationen

Nu har vi gjort det enklare för dig att filtrera i plattformsadministrationens loggar. Filtret följer vårt nya användarmönster för filtrering och gör det lättare att både filtrera fram det du vill se och se vilka filter du har aktiverade för stunden. (27 april, 2021).

Mindre förbättringar och fixar

 • Nytillagda kategorier i årshjulet syns nu direkt: Vi har justerat så att nya kategorier nu syns direkt i årshjulet. Tidigare behövde du lägga till kategorin i filtret för att den skulle synas i gadgeten.
 • Kategorier i årshjulet sorteras nu i bokstavsordning: Vi har justerat så att kategorierna som listas när du lägger till en händelse nu visas i alfabetisk ordning.

Kommande funktioner

Ny påminnelsehantering för plattformen

Vi har tagit fram en ny heltäckande påminnelsehantering för produkterna och Do-apparna i Stratsys plattform. För användaren innebär detta att alla påminnelser samlas i ett mail och mailets innehåll baseras på innehållet i användarens att-göra lista. 


De viktigaste förbättringarna är: 

 • Allt innehåll i att göra-listan som ska påminnas om samlas i ett gemensamt gemensamt mail 
 • Påminnelserna skickas ut i ett uppsamlande veckomail måndag morgon 
 • Utseende och texter i mailen har förbättrats för att ge mottagaren en bättre upplevelse 
 • Logg som också är sökbar över vilka mail som skickats ut från systemet 

Nya mailtjänsten aktiveras inte per automatik utan börjar rullas ut till ett begränsat antal kunder under maj månad. Du kan dock redan nu ta del av vår manualartikel för den nya påminnelsehanteringen! (Kommer inom kort).

Do-appar i toppmenyn

För över ett år sedan släppte vi toppmenyn som ger snabba och enkla ingångar till Do-apparna för alla användare. Under maj månad kommer vi att helt gå över till toppmenyn och ta bort den äldre hanteringen.


Har ni fortfarande Startsida, Meetings eller Do-board i er vänstermeny kommer ni att få dessa flyttade till toppmenyn automatiskt, där startsidan blir till "Mitt arbete". För er kommer även information om ändringen att ges direkt inne i verktyget till era användare. (Kommer inom kort). 

Ny ikon för produkten Strategisk planering


För att tydliggöra våra två olika produkter Verksamhetsplanering och Strategisk planering har dessa nu fått varsin ikon. (Kommer inom kort).


Vi hoppas att du kommer att gilla våra nya funktioner!