Kommunikationsytan och aviseringar

Hur administrerar jag Kommunikationsytan?

Genom Kommunikationsytan kan man direkt i verktyget nå ut med aktuell information som berör hela eller delar av organisationen.

Snabblänkar:

Aktivera produktdashboards

Redigera kommunikationsytorna

Redigera Kom igång

Redigera Snabblänkar

Redigera Senaste från din organisation

Redigera Instruktioner

Övergripande information

Allmän och produktspecifik kommunikationsyta

Kommunikationsytan finns i två varianter: Den allmänna kommunikationsytan som visas på startsidan under "Mitt arbete" samt en produktspecifik kommunikationsyta per produkt.

Den allmänna kommunikationsytan passar bra för information som är generell för alla användare.

I den produktspecifika kommunikationsytan kan du samla relevant information för just den specifika produkten.

Den allmänna kommunikationsytan är alltid tillgänglig för alla användare i organisationen. Innehållet som visas kan variera med användarens behörighet och på vilken enhet denne befinner sig.

Den produktspecifika kommunikationsytan kräver aktivering per produkt och visas när man är inne och arbetar i denna produkt. Innehållet byts då från det allmänna innehållet till det produktspecifika innehållet. Även här kan behörighet och enhet styra innehållet.

Visa kommunikationsytan

Användaren styr själv hur kommunikationsytan visas.

Kommunikationsytan visas med hjälp av mistlursikonen i menyhuvudet uppe till höger. Ytan går att ta fram överallt.

Om du byter meny till en produkt med en egen kommunikationsyta (det vill säga en produkt där produktdashboarden är aktiverad) kommer innehållet växla till det produktspecifika innehållet. 

För att dölja ytan klickar man på krysset högst upp i ytan.

Smalt och expanderat läge

Kommunikationsytan har två visningslägen beroende på om du har innehåll på dashboarden i form av gadgets eller inte.

Om innehåll saknas på dashboarden för en användare expanderas kommunikationsytan och visas över hela sidan. Om det finns innehåll i form av gadgets visas ytan i smalt läge.

Nedan visas den allmänna kommunikationsytan i smalt läge då innehåll finns på dashboarden.

Nedan visas en produktspecifik kommunikationsyta i expanderat läge. Här saknas alltså innehåll på dashboarden.

Begränsningar i funktionalitet för allmän kommunikationsyta

För att få tillgång till samtliga funktioner i den allmänna kommunikationsytan krävs att den  produktspecifika kommunikationsytan är aktiverad för minst en produkt.

När  kommunikationsytan för produkter är aktiverad får den allmänna kommunikationsytan  tillgång till fliken "Instruktioner" och man får också möjlighet att bädda in rik media i inlägg, som till exempel bilder och videoklipp. Observera att det inte går att skapa eller redigera inlägg med rik media om man använder den äldre webb-läsaren Internet Explorer (IE)

Aktivering av produktdashboard / produktspecifik kommunikationsyta

När du aktiverar produktdashboarden för en produkt aktiveras också den produktspecifika kommunikationsytan.

Produktdashboarden fungerar som en landningssida likt dashboarden under "Mitt arbete".

Det går inte att aktivera produktdashboarden och den produktspecifika kommunikationsytan var för sig.

Behörighetskrav för aktivering

För att kunna aktivera den produktdashboarden krävs att man är Fullständig administratör.

Steg för att aktivera

Aktivering sker från produktsidan till höger om Administrationen per produkt enligt bild nedan - klicka på husikonen för att komma till produktsidan om du är på ett annat ställe i administrationen. 

Aktivera genom att dra reglaget för "Aktivera dashboard" till höger.

I exemplet nedan går det inte aktivera för Kompetensförsörjning (1) då det är en egenskapad produkt (se begränsningar). Kommunikationsytan för produkter är aktiverad för Strategisk planering (2) och den är ännu inte aktiverad för Resursplanering (3).

Vad händer efter aktivering?

Efter aktivering tillkommer följande funktioner i Stratsys:

1) En ny menyflik "Start" läggs till i menyn för produkten. Det är denna sida som användarna hamnar på när produkten/produktmenyn väljs i vänstermenyn efter aktivering.

2) En produktspecifik dashboard blir tillgänglig. Denna fungerar på liknande sätt som dashboarden under "Mitt arbete". 

3) Den produktspecifika kommunikationsytan blir åtkomlig. Ytan har en standardtext som presenterar produkten.

Följande ny funktionalitet som ingår i den produktspecifika kommunikationsytan blir även tillgänglig för den allmänna kommunikationsytan: 

1) Möjlighet att bifoga filmklipp/bilder (rik media) till inlägg 

2) En ny kategori tillkommer, Instruktioner, där allmänna inlägg och information som är giltig över längre tid kan läggas upp. 

Avaktivera

Du kan när som helst avaktivera en produktdashboard. De texter/inlägg/gadgets som du hittills har gjort sparas och visas åter om du aktiverar dashboarden igen.

Den allmänna kommunikationsytan går inte att avaktivera.

Redigera kommunikationsytorna

Pennikonen, knappar och menyer enligt redigering nedan är tillgängliga då du är behörig att redigera. Syns dessa inte saknar du behörighet att redigera. Kontakta din lokala Stratsys-administratör vid frågor om din behörighet.

Behörighetskrav för redigering i allmänna kommunikationsytan

För att kunna redigera samtlig information i den allmänna kommunikationsytan krävs att man är Fullständig administratör.

Om du är Lokal administratör kan du skriva inlägg under "Senaste från din organisation" i den allmänna kommunikationsytan.

Behörighetskrav för redigering i den produktspecifika kommunikationsytan

För att kunna redigera den produktspecifika kommunikationsytan samt lägga till gadgets på produktdashboarden måste du antingen vara Fullständig administratör, eller bli tillagd som Ägare för denna produktdashboard.

Ägare lägger du som är Fullständig administratör till enligt bild nedan efter att du har valt produkten:

Redigera sidhuvudet

Klicka på pennikonen för att redigera sidhuvudet. 

För båda typerna av kommunikationsytor går följande att redigera: 

  • Den generella text som visas under bilden
  • Översättningar för texten under bilden. Detta språk följer användarens språkinställning. Vi har stöd för språken Danska, Engelska, Finska, Norska och Svenska.

För den allmänna kommunikationsytan går dessutom följande att redigera:

  • Bilden högst upp på ytan
  • Ytans titel, exempelvis organisationens namn, samt en slogan eller undertitel
  • Översättningar för titel, slogan och undertitel. Detta språk följer användarens språkinställning. Vi har stöd för språken Danska, Engelska, Finska, Norska och Svenska.

Lägg till och redigera material i Kom igång

Den översta kategorin, Kom igång, visas bara för användarna när den har ett innehåll. Den är specifik för produktdashboards, och tanken är att man där hittar korta filmer och annat material som hjälper användarna att snabbt komma igång med produkten.

För att lägga till material och administrera Kom igång-ytan måste man vara Stratsys-anställd - kontakta din konsult om du önskar ändringar i denna flik.

Lägg till och redigera snabblänkar

När du lägger upp nytt material kommer dessa aviseras som nya för användarna genom ikonen för kommunikationsytan och genom att inlägget får taggen "Nytt!".

Lägg till en länk eller ladda upp en fil genom välja snabblänkar och Lägg till länk / Bifoga fil. 

Tänk på att länkarna som ni önskar använda måste ha SSL-certifikat, d.v.s. måste vara "https" för att ytan ska kunna visa upp korrekt information.

Redigera länk eller ta bort en befintlig länk/fil genom att trycka på trepricksmenyn:

Lägg till och redigera inlägg i Senaste från din organisation

När du lägger upp nytt material kommer dessa aviseras som nya för användarna genom ikonen för kommunikationsytan och genom att inlägget får taggen "Nytt!".

Nya inlägg hamnar alltid högst upp i ytan, likt ett nyhetsflöde.

Lägg till

Lägg till ett nytt inlägg eller redigera ett befintligt genom att klicka på Senaste från din organisation och klicka på Inlägg för att skapa ett nytt inlägg. 

Beroende på om den produktspecifika kommunikationsytan är aktiverad eller inte, finns olika mycket stöd för inläggen. I den enklare versionen stöds inte formatering, bild och video.

Bilden nedan visar fullt stöd, där du kan formatera texten, lägga till bild, video från YouTube eller Vimeo, länkar och filer. Länkar presenteras som klickbara knappar i inlägget.

Du kan också styra vilka behörighetsgrupper inlägget skall visas för samt för vilka enheter inlägget visas. Du kan alltså styra ett inlägg till hela din skolorganisation, och ett annat enbart till kommunledningen.

Redigera och ta bort

Redigera eller ta bort ett befintligt inlägg genom menyn:

Lägg till och redigera inlägg i Instruktioner

Inlägg i Instruktioner fungerar precis som inlägg i Senaste från din organisation (se ovan), med undantaget att du kan sortera om dina inlägg, så att det som är viktigast/mest användbart hamnar högst upp och får mest fokus.

Använd menyn för att sortera om dina inlägg.