Administration övrigt

Advisor

Vilka rekommendationer som kan komma upp i Advisor-funktionen i plattformsadministrationen

I "Advisor" kan det dyka upp rekommendationer till er som kunder för att underlätta er inloggning med mera. Advisorn kommer successivt att fyllas på med fler rekommendationer. 


För varje meddelande som du får upp finns en direktlänk som tar dig till den aktuella inställningen!

 

Meddelande Utökat råd från oss
SSO är aktiverat men alla användare kan fortfarande logga in med sina egna lösenord
Stäng av möjligheten att logga in med egna lösenord på inställningen för Single Sign on. Tänk på att undantag kan behöva göras för ex externa användare, det görs på samma sida.
För SSO Saml2 använder ni er av en manuell konfiguration av er IdP. För att undvika framtida inloggningsproblem rekommenderas att istället använda automatisk konfiguration via metadata för er IdP
Ta gärna kontakt med support@stratsys.se eller din kontaktperson om ni behöver stöd i detta då tillvägagångssättet beror på vilken IdP ni använder
Konfigurerade e-postdomäner saknas vilket ger inloggningsproblem vid exempelvis användning av mobilapp eller inloggning via vår hemsida/sökmotor
Ta kontakt med din kontaktperson hos Stratsys så hjälper vi er att lägga in det
Konfigurerad metadata version för SSO Saml2 är inte den senaste. Gamla versioner kan ge inloggningsproblem och lägre säkerhetsnivå samt kommer på sikt att sluta stödjas
Uppdatera till den senaste versionen. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med er IT-avdelning för att göra detta då det kan påverka nuvarande inloggning
Ni har en befintlig SSO mot Office365 och kan därför också enkelt aktivera vår profilbildsintegration
Gå till "Användarintegrationer" i Plattformcentret som ligger nästan längst ner i vänstermenyn
Vi hittar en matchning mellan er e-postdomän '{emailDomain}' och Office365. Ni kan därför troligen enkelt aktivera vår profilbildsintegration
Se ovan
"Vi hittar en matchning mellan er e-postdomän '{emailDomain}' och Office365. Ni kan därför troligen enkelt aktivera vår sso lösning mot Office365
Kontakta er kontaktperson på Stratsys för att veta mer om hur ni kan göra detta
Befintliga lösenordskrav tillåter mindre än 8 tecken och uppfyller därmed inte best practices enligt https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
Justera lösenordskraven under "Lösenord" i Plattformcentret
Automatisk anonymisering av borttagna användare är inte aktiverat
Gå till "Borttagna användare" i Plattformscentret och tryck på länken som kommer upp överst på sidan för att sätta upp en automatik i det