Stratsys Rådgivning

Rådgivning

Att få saker att hända i en stor organisation kan vara utmanande. Att få rätt saker att hända kan tyckas omöjligt. Därför erbjuder vi både rådgivning och stöd för att hjälpa din organisation att hitta rätt process och styrmodell och få dem att fungera i praktiken, på alla nivåer i organisationen.


bild-stratsys-hilda

Förändringsledning

Ett nytt verktyg innebär alltid någon form av förändring. Faktum är att det inte är förrän människorna som ska jobba med verktyget förändrar sina beteenden som de önskade effekterna slår in. Tillsammans med våra konsulter hjälper vi er genom hela den förändringsresa som en ny styrmodell, plattform och integrationer innebär.

Hands-pointing-at-a-screenFörvaltnings- och utvecklingsstöd

Utan en plan kan inget verktyg uträtta stordåd. Våra konsulter hjälper dig och din organisation att hitta rätt strukturer, skapa en tydlig ansvarsfördelning, ta fram en konkret roadmap och säkerställa en god förvaltning av din Stratsys-uppsättning.

Metod- och innehållsstöd

people-smiling-during-meetingAtt ”content is king” är idag ett väletablerat faktum. Ingen plattform eller annat digitalt verktyg är bättre än sitt innehåll. För att du ska få ut så mycket som möjligt av er Stratsys-uppsättning erbjuder vi metod- och innehållsstöd genom workshops, teorigenomgångar och kvalitetsgranskningar. Finns relevant data någon annanstans ska det dessutom givetvis integreras till Stratsys.

Få ett enklare och smidigare arbetsliv!

Boka demo