Rådgivning

Att få saker att hända i en stor organisation kan vara utmanande. Att få rätt saker att hända kan tyckas omöjligt. Därför erbjuder vi både rådgivning och stöd för att hjälpa din organisation att lyckas i praktiken, på alla nivåer i organisationen.

Framgångsfaktorer för att lyckas för dig som kund

Värdet av Stratsys produkter blir verkligt när er organisation använder funktionaliteten på rätt sätt. Vi ser de här punkterna som nycklarna för att få igång ett högt användande i organisationen:


Tydligt ledarskap genom kommunikation och dialog
Utbildning och stöd till användarna
Tydlig arbetsprocess – vem förväntas göra vad när
Förvaltningsorganisation – säkerställer ägandeskap och utveckling
Integrationer – automatiserad datainhämtning som stöd i analysarbetet


Många av våra kunder löser det på egen hand, men ibland är resurserna knappa eller så behövs inspiration från hur andra organisationer jobbar. Då hjälper Stratsys projektledare gärna till!

"Stratsys konsultverksamhet har funnits med hela vägen som ett nödvändigt bollplank"

Lars Hustift | Ekonomichef, Dals Eds Kommun

Läs mer i vår Kunskapshub