Rådgivning

Att få saker att hända i en stor organisation kan vara utmanande. Att få rätt saker att hända kan tyckas omöjligt. Därför erbjuder vi både rådgivning och stöd för att hjälpa din organisation att lyckas i praktiken, på alla nivåer i organisationen.

Framgångsfaktorer för att lyckas för dig som kund

Värdet av Stratsys produkter blir verkligt när er organisation använder funktionaliteten på rätt sätt. Vi ser de här punkterna som nycklarna för att få igång ett högt användande i organisationen:

sveriges-regioner-stratsys (1)

Tydligt ledarskap

Tydligt ledarskap genom kommunikation och dialog

Utbildning

Utbildning och stöd till alla användare av Stratsys

Tydlig arbetsprocess

Vem förväntas att göra vad och när ska det göras

Förvaltningsorganisation

Säkerställ ägandeskap och utvecklingen

Integrationer

Automatiserad datainhämtning som stöd i analysarbetet

Rådgivande tjänster

Förändringsledning

Ett nytt verktyg innebär alltid någon form av förändring. Faktum är att det inte är förrän människorna som ska jobba med verktyget förändrar sina beteenden som de önskade effekterna slår in. På Stratsys är vi väldigt måna om att våra kunder ska få de effekter som de förväntar sig och erbjuder därför aktivt stöd till kunden genom hela den förändringsresa som ett införande av våra produkter innebär.

Förvaltnings- och utvecklingsstöd

När ett it-stöd är implementerat och på plats vet vi att det behövs en plan framåt för att säkerställa en god förvaltning och utveckling. Våra konsulter hjälper dig och din organisation att hitta rätt strukturer, skapa en tydlig ansvarsfördelning och ta fram en konkret roadmap. En god struktur säkerställer helt enkelt att ni får rätt förutsättningar att använda Stratsys på bästa sätt.

Metod- och innehållsstöd

Ingen plattform eller annat digitalt verktyg är bättre än sitt innehåll. För att du ska få ut så mycket som möjligt av er Stratsys-produkt erbjuder vi metod- och innehållsstöd genom workshops, teorigenomgångar och kvalitetsgranskningar. Finns det relevant data någon annanstans kan det dessutom integreras till Stratsys för att spara hela organisationen tid. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för er för att öka kvaliteten på ert innehåll.

Rådgivning

Kontakta oss

Vi erbjuder rådgivning och stöd för att hjälpa er att hitta rätt process och styrmodell och få dem att fungera i praktiken, på alla nivåer i organisationen.