Rådgivning

Det kan være utfordrende å få ting til å skje i en stor organisasjon. Iblant kan det å gjennomføre større prosjekter på riktig måte virke som en umulig oppgave. Derfor tilbyr vi både rådgivning og støtte for å hjelpe organisasjonen din å lykkes i praksis – på alle nivåer av organisasjonen.

Suksessfaktorer for at du som kunde skal lykkes

Verdien av Stratsys’ produkter blir håndfast når organisasjonen bruker funksjonaliteten på riktig måte. Vi anser disse punktene som nøkkelen til å oppnå et høyt brukernivå i organisasjonen:


Tydelig lederskap gjennom kommunikasjon og dialog
Opplæring og støtte til brukerne
Tydelige arbeidsprosesser – hvem forventes å gjøre hva
Forvaltningsadministrasjon – sikrer eierskap og utvikling
Integrasjoner – automatisert datainnhenting som støtte i analysearbeidet


Mange av kundene våre løser dette på egen hånd, men iblant er det begrenset med ressurser, eller så trenger man å hente inn inspirasjon fra hvordan andre organisasjoner jobber. Og dette hjelper Stratsys’ prosjektledere gjerne til med!

"Stratsys konsultverksamhet har funnits med hela vägen som ett nödvändigt bollplank"

Lars Hustift | Ekonomichef, Dals Eds Kommun

Les mer i Knowledge Hub