https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Webinar%202021/Tobias_1.png
Video

Video - Så sätter du upp en bra förvaltning av systemstöd!

I denna video ger vi praktiska tips på hur ni kommer igång för att skapa mervärde i er förvaltningsorganisation.

HubSpot Video

I denna video får du ta del av hur ni som arbetar med Stratsys kan få ut mest värde och nytta av systemet genom en fungerande förvaltning.

Detta är en viktig del av arbetet i att säkerställa att systemet stödjer de processer och arbetsområden ni jobbar med, både nu och i framtiden.

I denna video får du praktiska tips på hur ni kommer igång, samt vilka delar som är viktiga att ha på plats för att skapa mernytta i er förvaltningsorganisation.

Vi belyser även ett antal vanliga fallgropar, och hur ni på bästa sätt undviker att hamna där.