https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Sanna_Max_1%20%28kopia%29.png
Video

Video - Integrationer för myndigheter - med FBA

I denna video visar FBA hur en tillsynes enkel integration underlättar och sparar tid för deras användare.

Upptäck möjligheter och fördelar med att integrera Stratsys mot övriga system i er verksamhet!

Genom integrationer blir Stratsys en del av er organisations digitala ekosystemet. I denna video visar Max Åkerlind, verksamhetscontroller på FBA hur en till synes enkel integration underlättar och sparar tid för deras användare.

HubSpot Video