3 tips för att komma igång med din verksamhetsplan

_DSF2528
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
1 min

1. Sätt inte för många mål

För att kunna skapa utvecklingskraft i din organisation är det viktigt att fokusera. Många gör misstaget att försöka göra allt med en och samma verksamhetsplan. Risken är att antalet mål för verksamhetsplanen blir för många och varje team börjar plocka russinen ur kakan och välja några få av alla de målen som ni satt upp.

Tänk dig själv bilden av ett fotbollslag, målet är att vinna matchen, men alla spelarna har möjlighet att skjuta skott på åtta olika mål under matchen. Utan tydlighet och riktning finns risken att alla elva spelare på planen väljer sina egna favoritmål utifrån deras egna förutsättningar och ambitioner. Resultatet: ett splittrat lag där spelarna inte passar till varandra, springer på olika håll och laget förlorar sin samlade drivkraft. På samma sätt fungerar en organisation.

För att få ett snabbt resultat av ert utvecklingsarbete behöver det finnas en tydlighet kring vilket mål ni gemensamt ska sikta på.

2. Få med organisationen

När din organisation vet vilket mål som gäller, måste du säkerställa att alla förstår varför ni har valt just det målet. Att kommunicera syftet är nyckeln för att få hela organisationen att arbeta åt samma håll. Bästa sättet att kommunicera syftet är genom dialog för att skapa engagemang. En ledning som tillåter sina avdelningar och enheter att själva konkretisera och sätta strategier för att nå målen, skapar ett ägandeskap som driver individer i organisationen framåt.

3. Våga sluta göra

Du kan inte göra allt, samtidigt. När du har skapat engagemang och delaktighet kring era viktigaste mål, är det viktigt att komma ihåg att du inte kan göra allt, samtidigt. Utvärdera därför vad ni måste sluta göra för att lämna plats åt nya arbetssätt, processer och framförallt det mål som ni har prioriterat.

Fotbollslaget som väljer att fokusera på ett och samma mål, väljer också att samlas runt en strategi, en speluppställning och en gemensam ambition. På samma sätt är det viktigt att din organisation samlas kring en ambition och speglar detta i er verksamhetsplan. Det betyder inte att alla andra projekt ska kastas, tvärtom. Låt dem blomstra, men se till att det mål som ni har prioriterar får ta den tid och det utrymme det behöver. Resterande projekt får vänta på sin tur.

Genom att utvärdera vad ni gör bra, vad ni ska fortsätta utveckla och vad ni ska sluta göra kommer ni att nå era mål snabbare. Sikta på att göra färre saker, och gör dem riktigt bra. Först då når ni era prioriterade mål snabbare.