Strategisk planering / Blogginlägg • 5 min lästid

Vad är strategisk planering?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du komma igång med strategisk planering? Här reder vi ut vad begreppet strategisk planering betyder i praktiken, varför det är viktigt och hur du kan applicera det på ditt företag. 

Definitionen av strategisk planering

Strategisk planering används för att styra företaget i rätt riktning, mot gemensamt uppsatta mål. Syftet med strategisk planering är att underlätta verksamhetens målarbete, skapa tydliga åtgärder för måluppfyllnad och en plan för hur resultatet ska följas upp.

Många verksamheter väljer att digitalisera sin strategiska planering med hjälp av ett molnbaserat verktyg. En digital samarbetsyta gör det möjligt för hela organisationen att på ett smidigt sätt följa utvecklingen, kommunicera kring målen och utvärdera resultatet. Arbetssättet skapar ökad tillgänglighet, transparens och överblick – vilket i sin tur leder till snabbare måluppfyllnad.

Varför ska företag jobba med strategisk planering?

Strategisk planering gör det lättare att skapa ett gemensamt målfokus som engagerar hela organisationen. Det är ett faktum att arbetsuppgifterna blir mer meningsfulla och deltagandet högre när varje medarbetare får känna sig delaktig i måluppfyllnaden.

Ökad transparens, överblick och tillgänglighet gör det möjligt för varje medarbetare att se sin del i målarbetet – vilket leder till större engagemang. Risken för att medarbetare ska arbeta isolerat, efter individuella eller avdelningsbaserade mål, minskar med en tydlig strategisk plan

Det blir också lättare att identifiera vad som går bra och mindre bra i företaget. Uppföljningen av den strategiska planen kommer att avslöja era styrkor och svagheter – och ni kommer snabbt att upptäcka inom vilka områden ni behöver förbättras.

Mest av allt är strategisk planering ett verktyg för att styra företaget i önskad riktning, genom att bryta ner era mål till tydliga strategier och praktiska åtgärder.

3 anledningar att jobba med strategisk planering:

  • Ökar engagemanget i organisationen
  • Identifierar verksamhetens styrkor och svagheter
  • Styr företaget i rätt riktning, mot uppsatta mål

Hur lyckas man med strategisk planering?

Transparens och tillgänglighet är viktigt för att engagera hela verksamheten i målarbetet, skapa gärna en digital samarbetsyta där samtliga medarbetare kan följa utvecklingen i realtid.

För att resultat ska nås behöver varje avdelning och medarbetare vara medveten om sitt eget ansvar för måluppfyllnaden. Genom att dela ut tydliga ansvarsområden upptäcker ni snabbt om en åtgärd blivit genomförd eller inte.

Uppföljning och analys är en viktig del av det strategiska arbetet, så att ni kan mäta resultaten löpande. Var noga med att följa upp för att se vad som fungerar bra och mindre bra – och anpassa arbetssättet därefter.

Engagemang behövs för att nå framgångsrika resultat, hela verksamheten måste jobba tillsammans. Genom att låta samtliga medarbetare göra sina åsikter hörda får ni värdefull input från olika perspektiv, samtidigt som ni ökar engagemanget.  

Sist men inte minst krävs ett tydligt ledarskap för att gå i mål med det strategiska arbetet. Någon måste vara ansvarig för att se till att det nya arbetssättet flyter på som det ska och finnas tillgänglig när frågor uppstår.

5 anledningar till att företag lyckas med strategisk planering:

  • Transparens
  • Ansvar
  • Analys
  • Engagemang
  • Ledarskap

Är du redo att komma igång med strategisk planering? Med Stratsys digitala verktyg för strategisk planering blir det lite lättare att visualisera företagets mål och bryta ner dem till praktiska åtgärder. Du kan läsa mer om produkten här.

Är du intresserad av att läsa mer om strategisk planering? Vi har tagit fram en guide som går igenom grunderna. Ladda gärna ner ”Din guide till strategisk planering – vad, hur och varför?” här.