4 utmaningar inom performance management

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >4 utmaningar inom performance management</span>
Skriven av
Krister Gavelius
Lästid
2 min

Performance management är ett område fullt av utmaningar för såväl HR som för chefer och anställda. Som chef för ett större företag vet du såklart att ditt jobb är att kultivera och plocka fram det bästa hos dina anställda. Men hur får man alla i verksamheten att engagera sig i företagets mål och resultat samtidigt som de känner att de verkligen bidrar?

Bortsett från att anställa talanger finns det inget viktigare än ge de bästa förutsättningarna för att talangen ska växa i linje med organisationens mål. Din huvudsakliga utmaning blir att lista ut hur du kan maximera dina anställdas ansträngningar mot de mål som är tydligt kopplade till företagets målsättningar!

Performance management handlar inte bara om att belöna goda prestationer. Det handlar också om engagemang, produktivitet och lönsamhet. För att bättre förstå det här komplexa arbetet, presenterar vi här fyra av de vanligaste utmaningarna inom performance management och vad vi kan lära oss av dem!

1. Ledarskapsförvärv och förändringsarbete saknas

Utmaningar inom performance management går ofta att likställa med människor. Det börjar på toppen och sträcker sig ner till den senast anställda. För att förbättra performance management-processen krävs en expert, någon i ledarposition som förstår hur gårdagens strategi för performance management kan hjälpa organisationen att lyckas imorgon.

Däremot så sker förbättringsarbetet på golvet som en del av det dagliga arbetet. De mest genomtänkta strategierna eller bästa verktygen är alltså inte mycket till hjälp om mellanchefer och anställda inte omfamnar dem. Om du ändrar performance management-processen utan det förändringsarbete som behövs för att processen ska anammas och förverkligas så kommer du att misslyckas.

2. Chefer misstar mätetal för management

Många arbetsgivare ser på performance management som tydliga mätetal och noggrann uppföljning när det i själva verket handlar mycket om feedback och om att förbättra prestanda.

För att lyckas måste företag inkludera faktorer som mål, förbättringar och annat som höjer prestandan för både individer och team i en performance management-strategi. Det handlar lika mycket om att förbättra och utveckla som det handlar om att mäta.

3. Chefer ser teknik som den ultimata lösningen

Arbetsgivare kan inte bara implementera en plattform för performance management och sen luta sig tillbaka. För att hantera allt vad performance management innebär krävs att både processer och verktyg integreras i organisationens arbete. Implementering av ett digitalt verktyg för performance management är en process som kräver att du förstår vart din organisation är på väg och vilka övergripande mål samt roller som kommer att behövas i framtiden.

Det vi försöker säga är att det är ett misstag att likställa teknik i sin ensamhet med performance management. Ett digitalt verktyg kommer inte att göra jobbet åt dig, du måste fortfarande ha med dig dina anställda och ha en väl utformad strategisk plan.

4. Anställda litar inte på processen

Att få dina anställda med på tåget är minst lika viktigt som att undvika de tre punkterna vi redan gått igenom, och nyckeln till det är kommunikation och transparens. Syftet måste klargöras att det handlar om att skapa förutsättningar för organisatorisk- som individuell utveckling och inte om kontroll.

Ett vanligt problem är att anställda är förvirrade över hur de utvärderas. Om anställda ser på hur de blir betygsatta som dolt eller orättvist är det osannolikt att de kommer att prestera på topp, vilket sannolikt påverkar deras engagemang att förbättra och nå resultat.

Många är även osäkra på om deras chefer bedömer dem utifrån vad de fruktar skulle kunna vara en dold performance management-skala. Endast genom öppenhet och transparens i processen och verktyget kan du få dem att känna sig lugna om att så inte är fallet. Du måste helt enkelt se till att du förklarar hur processen används och vilka typer av saker en chef ser, eller inte ser.

Svårare än så är det inte! Undvik de här vanliga misstagen och skapa de bästa förutsättningarna för Performance Management i världsklass!

Vill du veta mer om hur du jobbar med performance management med rätt verktyg? Boka en demo med en av våra experter!

BOKA DEMO

Upptäck mer