Vad är verksamhetsstyrning?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är verksamhetsstyrning?</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Det pratas en hel del om verksamhetsstyrning, i såväl offentlig som privat sektor. Men vad är egentligen verksamhetsstyrning? Här reder vi ut begreppet, varför det är viktigt och hur du kan tillämpa det i din organisation.

Definitionen av verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är ett verktyg som ledningen använder för att styra organisationen i rätt riktning. Med hjälp av verksamhetsstyrning blir det lättare att sätta gemensamma mål, skapa åtgärder för måluppfyllnad och nå önskat resultat.

Varför verksamhetsstyrning?

Behöver verkligen vår organisation verksamhetsstyrning? Kanske du undrar. Ja, alla organisationer kan faktiskt dra nytta av verksamhetsstyrning. Det kan hjälpa er att skapa ett gemensamt arbetssätt, förtydliga vilka mål som ska prioriteras och överblicka verksamhetens måluppfyllnad.

Effektiv verksamhetsstyrning omfattar att man regelbundet följer upp arbetet för att identifiera vad som fungerar bra och vad som kräver förbättringsåtgärder. Utan verksamhetsstyrning är risken större att arbetet blir spretigt.

Tanken bakom verksamhetsstyrning är att man ska bryta ner övergripande målbild på individnivå, så att varje medarbetare kan förstå sin del i måluppfyllnaden. Om man inte bryter ner målen blir det svårare för medarbetarna att förstå vikten av sitt arbete och hur det bidrar till att driva verksamheten i rätt riktning.

Individuella mål som komplement till den övergripande målbilden gör det lättare för medarbetarna att förstå vilka åtgärder som krävs, när, hur och varför.

Hur jobbar man med verksamhetsstyrning?

När man har brutit ner målen är det dags att kommunicera ut dem i verksamheten i form av konkreta åtgärder, så att varje medarbetare vet vad som förväntas av dem. För att lyckas med verksamhetsstyrning är det viktigt att man har en öppen dialog mellan ledning och organisation.

För att hålla motivationen uppe hos medarbetarna krävs regelbunden feedback från ledningen både på det individuella arbetet och status för verksamhetens övergripande måluppfyllnad. På så vis kan ledningen också snabbt hitta eventuella brister i arbetet och åtgärda dem löpande.

Verksamhetsstyrning bygger i grunden på att man tillsammans planerar, driver igenom och följer upp arbetet i enlighet med de gemensamma målen. För att nå bästa möjliga resultat ska målen vara mätbara, relevanta och realistiska.

 Är du intresserad av att digitalisera verksamhetsstyrningen? Med Stratsys produkt för verksamhetsplanering kan du på ett smidigt sätt visualisera verksamhetens mål och bryta ner dem till strategier och aktiviteter. Läs mer om produkten och all funktionalitet här!

Vill du läsa mer om hur du lyckas med verksamhetsstyrning? Ladda gärna ner guiden ”Så engagerar du medarbetarna i företagets mål” på länken nedan.

Ladda ner guiden här