Så engagerar du medarbetarna i verksamhetens mål

Din guide till målstyrning för hela organisationen.

Medarbetare tilldelas i regel flera olika mål från organisationens ledning. Otydliga mål kan göra att medarbetare springer åt olika håll, arbetet i sig blir spretigt och det blir svårt att fokusera på organisationens faktiska uppdrag.

Känner du igen dig? Ingen fara! I den här guiden går vi igenom hur du får medarbetarna engagerade i organisationens mål, en förutsättning för att lyckas med målstyrning.

I guiden får du bland annat veta:

  • Vad S.M.A.R.T.A mål är och hur du formulerar dem
  • Hur du kombinerar målstyrning med tillitsbaserad styrning
  • Hur du engagerar medarbetarna i målarbetet
  • Hur du följer upp målen på ett effektivt sätt

Ladda ner guiden