https://www.stratsys.com/hubfs/custom-video-thumbnails/Taxonomi-thumbnail-vad-a%CC%88r-taxonomi-01.png
Video

EU-Taxonomin - Vad är det?

Den här videon är del 1 av 4  i en serie om Taxonomi.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen till första delen i en videoserie om taxonomi  programled av  Erik Englund, Stratsys Hållbarhetsansvarige.  I den här delen får du veta vad taxonomin innebär, vilka branscher som behöver förhålla sig till den och hur bolag kan rapportera enligt taxonomin. 

HubSpot Video

SE DEL 2 >

Vill du veta mer om taxonomin? Se nästa del i videoserien, eller anmäl dig till vårt webinar senare i december. Webinaret hålls i samarbete med BDO kommer att ge dig de senaste nyheterna om EU Taxonomi, kunskapsdelning och uppslag för hur ni kan implementera arbetet med EU-taxonomin på ert företag.

Webinar

Se webinar