Vad är egentligen målstyrning?

typing-on-keyboard
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
2 min

Målstyrning, verksamhetsstyrning eller strategisk planering (kärt barn har många namn!) innebär att man tar ett mål och bryter ner det till konkreta handlingar. I det här blogginlägget tar vi upp begreppet och reder ut vad målstyrning faktiskt betyder i praktiken.

Definitionen av målstyrning

Idag är det mycket vanligt att företag sätter höga mål, investerar i styrsystem, nyckeltal och affärsstrategier. Men det är mindre vanligt att målarbetet faktiskt lyckas. Målstyrning är ett sätt för verksamheter att nå hela vägen fram med sin strategiska planering – att leva upp till de mål som sätts och nå önskvärda resultat.

Målstyrning bygger på, som namnet indikerar, att man styr sin verksamhet utifrån uppsatta mål, som bryts ner till aktiviteter inom respektive enhet. Medarbetarna spelar en viktig roll i målstyrningen, då mycket bygger på den enskilda individens ansvar att agera i enlighet med gemensamt uppsatta mål.

Syftet med målstyrning är att alla medarbetare ska vara väl införstådda på vilka mål som ska prioriteras och vilka individuella handlingar som krävs för att dessa ska uppnås. Svaret på frågan ”Hur ska just jag agera i förhållande till vår verksamhetsstyrning?” ska vara tydligt och lättillgängligt för den enskilde medarbetaren.

Hur jobbar man med målstyrning?

I en stor organisation är det många olika saker som ska genomföras för att målen ska uppnås och då är det viktigt att alla jobbar åt samma håll.

Utan en tydlig målstyrning kan det bli svårt för medarbetarna att veta hur de ska prioritera målen och vilka handlingar som krävs för att de ska uppnås. Med ett aktivt målstyrningsarbete, där den övergripande visionen bryts ner till konkreta och engagerande mål som ägs av utvalda individer, blir målarbetet lättare för den enskilda medarbetaren.  

En viktig parameter i målstyrningen är att målen är tydliga och relevanta för organisationen som helhet. Luddiga mål tappar lätt förtroende och kan leda till att medarbetarna hellre fokuserar på att skapa egna mål än på att jobba mot de gemensamma målen.

Det är av högsta betydelse att medarbetarna kontinuerligt får uppdateringar om organisationens status i målarbetet, såväl som feedback på sitt eget arbete. Framförallt för att bidra till ökad motivation och en känsla av samarbete och gemenskap.

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med målstyrning här.

Varför målstyrning?

Utan målstyrning blir arbetet inom organisationen lätt spretigt – och det skapas osäkerhet kring vilken väg man ska fokusera på. Det är inte lätt att styra ett företag där avdelningar och medarbetare springer i olika riktningar. Vilket i sin tur händer när man inte tydliggör vilka mål som ska prioriteras, hur och varför.

Att sätta tydliga mål för verksamheten är viktigt för att inte riskera att tappa fokus och hamna på villovägar. Om verksamhetens enheter självständigt styr sin planering finns det risk att man motarbetar varandra och strävar åt olika håll. Med detta sagt är god kommunikation ett måste för en framgångsrik målstyrning. Det ökar chansen för att medarbetarna ska lyckas samarbeta, hitta styrkan och synergieffekterna som en gemensam enhet.

Medarbetarna har en rad olika krav på sig – det kan handla om alltifrån schemaläggning och arbetsmiljö, till försäljning och besparingar. Därför är det viktigt att cheferna är goda kommunikatörer, att de tydligt bryter ner målen och översätter dem till konkreta handlingar.

För hur ska personalen annars veta i vilken ände de ska börja? Vad ska prioriteras först och vad kan vänta? Det kanske inte är så konstigt att det ibland är svårt att fokusera på rätt uppgift – om inte förväntningarna i sig är tydliga.

Med målstyrning bryter ni ner organisationens övergripande målbild till mål på medarbetarnivå, vilket gör det lättare för varje medarbetare att prioritera sitt arbete. Målstyrning handlar med andra ord om att förtydliga för medarbetarna vad som behöver göras, hur, varför och när.

Vill du läsa mer om hur du engagerar medarbetarna i företagets mål? Du kan ladda ner vår guide på ämnet på knappen nedan!

Ladda ner guiden här