Så påverkas svenska företag av EU taxonomin

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så påverkas svenska företag av EU taxonomin</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

Undrar du hur ditt företag kommer påverkas av EU taxonomin? Det finns fortfarande många frågetecken kring vilka konsekvenser det nya regelverket kommer att ha på svenska företag. Här går vi igenom vad du som företagare behöver tänka på inför EU taxonomins inträde i början av 2022.

Kortfattat om EU taxonomin

EU taxonomin är ett regelverk som klassificerar hur miljömässigt hållbar en verksamhet är utifrån ett klimatperspektiv. Syftet med taxonomin är att hjälpa oss nå Parisavtalet och bli klimatneutrala till 2050. Regelverket träder i kraft i januari 2022 och företag förväntas då göra den första rapporteringen för ekonomiska aktiviteter som innefattas av taxonomin och avser 2021.

EU taxonomins konsekvenser för svenska bolag

Det är fortfarande svårt att svara på hur taxonomin kommer att påverka företag. Regeringen menar att det nya regelverket kommer vara fördelaktigt för svenska bolag och göra dem mer attraktiva för investerare. I jämförelse med andra länder har Sverige kommit långt i omställningen till en miljömässigt hållbar ekonomin, vilket kan leda till ökad konkurrenskraften för landets företagare. Samtidigt som vi värnar om miljön vill vi också bygga upp vår framtida affär.

Vi har till exempel spännande satsningar inom stålindustrin med Hybrit och H2 Green Steel som tillverkar fossilfri stål. Om vi lyckas bli först med detta är det en enorm vinst för både miljön och svensk industri.

Men EU taxonomins förväntade konsekvenser är inte bara positiva. Det svenska näringslivet oroar sig för hur de nya kraven kan komma att påverka verksamheter som taxonomin klassificerar som mindre miljövänliga. Biobränsle, kärnkraft, vattenkraft och skogsbruk är några av de sektorer man uttryckt oro för.

Vad kräver EU taxonomin av mitt företag?

För att ditt företag ska klassificeras som miljömässigt hållbart enligt taxonomin behöver det bidra väsentligt till minst ett av de sex miljömålen, inte orsaka skada för något av målen och leva upp till sociala minimumskyddsåtgärder. Ditt företag ska också redovisa detta i en omfattande taxonomirapportering varje år.

Taxonomin träder som sagt i kraft den 1 januari 2022 och då ska företag redovisa sin hållbarhetsrapportering för de ekonomiska aktiviteter som ägt rum under 2021. Den första rapporteringen kommer att bli något mindre omfattande för att underlätta för företagen. Den andra rapporteringen som kommer att ske i januari 2023, för räkenskapsåret 2022, förväntas däremot bli fullständig och omfatta samtliga delar.