https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/MicrosoftTeams-image%20%2830%29.png
Video

Stratsys LIVE 2021 - Mot framtiden!

HubSpot Video

Vi tittar in i framtiden och visionen för hur plattformen ska utvecklas och visar exempel på områden och nya funktioner som ligger i fokus framåt.

I den här videon får du ta del av när Simon coachar om hur man får med sig alla medarbetare på tåget för att få saker att hända i praktiken och tillsammans summerar vi Stratsys LIVE 2021!

TALARE: Simon Gustavsson