Så lyckas ni med er budget- och verksamhetsplanering

mug-box-get-shit-done
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
1 min

För många organisationer och verksamheter kantas vår och sommar av både budget- och verksamhetsplanering inför kommande år, samt rapportering av delår för innevarande år. Många chefer upplever både stress och ångest inför  det här arbetet och för att underlätta för dem kan det vara läge att se över arbetssätt och flöden, men också planer och rapporter. I det här blogginlägget delar vi med oss av 3 tips för att lyckas med er budget- och verksamhetsplanering inför 2020!

Ibland kan det kännas omständigt att allt behöver dokumenteras och rapporteras – men det finns såklart en bra anledning till detta. I en stor organisation, och framförallt de som ska producera allmännytta och samtidigt svara inför politiker och medborgare, är det viktigt att man kan redovisa vad som hänt, vad som inte hänt och varför det har blivit på ett visst sätt.

Idag gör fortfarande många verksamheter sin dokumentering och rapportering manuellt, vilket är både tidskrävande och ineffektivt för organisationen. I privatlivet kan vi öppna garagedörren med mobilen – men på jobbet är det inte lika självklart för oss att gå över till det digitala. Trots att det skulle kunna göra underverk för organisationens budget- och verksamhetsplanering!

Tre snabba tips för att lyckas!

  1. Ibland kan rutiner och anvisningar stjälpa istället för att hjälpa arbetet om de inte är tillräckligt tydliga. I värsta fall kan de också bidra till dubbelarbete genom att efterfråga information som kanske redan finns Stratsys, men som inte används på rätt sätt.
  2. I budget- och verksamhetsplaner som är helt manuella kan det vara läge att hämta in mål och aktiviteter från planeringsvyerna genom rapportdelar.
  3.  I delårsrapporterna kan det vara aktuellt att låta utfall flöda sömlöst från ert ekonomisystem in till Stratsys, så att cheferna kan fokusera på analysen snarare än att jaga siffror för manuell inmatning. Även här kan det vara aktuellt att hämta in kommentarer från uppföljningsvyerna genom rapportdelar. Allt för att underlätta för cheferna.

Är du nyfiken på hur ett samarbete med Stratsys kan se ut i praktiken?
Ta del av våra kundcase här.