Riskhantering / Blogginlägg • 2 min lästid

Riskmatris - vad, hur och varför?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Riskmatrisen är ett viktigt verktyg i riskhanteringsprocessen. Men vad är egentligen en riskmatris, hur kan verksamheter använda sig av den och varför är den viktig? Det får du svar på här.  

Vad är en riskmatris?  

En riskmatris används för att visualisera och skapa överblick över verksamhetens risker. Den består av ett diagram som visar hur allvarliga riskerna är och understödjer i er riskhanteringsprocess. En axel i diagrammet står för hur allvarliga eventuella konsekvenser av risken är och en annan för hur stor sannolikheten är att den ska materialiseras 
 
Kortfattat kan man säga att en riskmatris är ett illustrativt diagram som används för att få översikt på riskernas sannolikhet och allvarlighetsgrad. Med hjälp av en riskmatris blir det lättare att få överblick på verksamhetens risker, så att riskförebyggande åtgärder kan anpassas efter de som är mest akuta.  Den underlättar helt enkelt en riskhanteringsprocess. 

Varför behövs en riskmatris? 

En riskmatris hjälper dig att identifiera de allvarligaste riskerna och prioritera det riskförebyggande arbetet därefter. Utan en riskmatris blir det svårt att få en bra överblick på verksamhetens riskmiljö. Istället för att anta att samtliga risker kommer innebära ungefär lika stora konsekvenser kan ni med hjälp av en riskanalys matris fokusera på de hot som är mest kritiska.  

Riskmatrisen är ett bra stöd för verksamhetens riskhanteringsprocess och gör det möjligt för er att få översikt på riskerna i realtid. Så att ni löpande kan följa utvecklingen och anpassa riskhanteringen utifrån eventuella förändringar i er riskanalys matris.   

Lär dig mer om riskhantering och hur du skapar en riskmatris.

Nedan kan du ladda ner ”Din guide till att förstå riskanalys” för mer information om ämnet. 

Ladda ner guide