Riskmatris - vad, hur och varför?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Riskmatris - vad, hur och varför?</span>
Skriven av
Karl Sandström
Lästid
1 min

Riskmatrisen är ett viktigt verktyg när organisationer arbetar med riskhantering. Men vad är egentligen en riskmatris, hur används den och varför är den viktig? Det får du svar på här.  

Vad är en riskmatris?  

En riskmatris används för att visualisera och skapa överblick över organisationens risker. Den består av ett diagram som visar hur allvarliga riskerna är. En axel i diagrammet står för hur allvarliga eventuella konsekvenser av risken är och en annan för hur stor sannolikheten är att den ska materialiseras 
 
Kortfattat kan man säga att en riskmatris är ett illustrativt diagram som används för att få översikt på riskernas sannolikhet och allvarlighetsgrad. Med hjälp av en riskmatris blir det lättare att få överblick på verksamhetens risker, så att riskförebyggande åtgärder kan anpassas efter de som är mest akuta.  Den underlättar helt enkelt en riskhanteringsprocess. 

riskmatris-stratsys

Varför behövs en riskmatris? 

En riskmatris hjälper dig att identifiera de allvarligaste riskerna och prioritera det riskförebyggande arbetet därefter. Utan en riskmatris blir det svårt att få en bra överblick på verksamhetens riskmiljö. Istället för att anta att samtliga risker kommer innebära ungefär lika stora konsekvenser kan ni med hjälp av en riskmatris fokusera på de hot som är mest kritiska.  

Riskmatrisen är ett bra stöd för er riskhanteringsprocess och gör det möjligt för er att få översikt på riskerna i realtid. På så sätt kan ni löpande följa utvecklingen och anpassa riskhanteringen utifrån eventuella förändringar i er riskanalys matris.   

Vill du veta mer om riskanalys?

Läs vår guide där vi går vi igenom hur du kan identifiera, utvärdera, prioritera, och hantera era verkliga risker med mindre störning från mindre relevanta risker. 

Ladda ner: Din guide till att förstå riskanalys