Din guide till att förstå riskanalys

Intrycket av riskhantering som ett onödigt extra som distraherar från det ’riktiga’ arbete är inte helt ogrundat. Det är inte ovanligt att riskhanteringsprocessen läggs som ett lager på existerande arbetssätt utan hänsyn till hur det påverkar nuvarande arbetssätt och bandbredd.

Här går vi igenom hur du kan identifiera, utvärdera, prioritera och hantera era verkliga risker med mindre störning från mindre relevanta risker.

I den här guiden får du veta:

  • Om din organisation behöver riskhantering och varför
  • Hur du identifierar risker - information är nyckeln
  • Vad en riskaptit är och varför det är relevant för din organisation

riskanalys-guide-1

Ladda ner guiden