Riskhantering / Blogginlägg • 3 min lästid

8 frågor för att kartlägga er riskhantering i en riskmatris

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hur väl känner du och dina kollegor organisationens riskhantering? Många organisationer har någon form av riskhanteringsplan men det betyder inte att den är effektiv, uppdateras, eller är integrerad med verksamheten. Här hjälper vi dig att kartlägga din riskhantering med 8 frågor! Sen kommer du att se exempel på riskhantering i samhället överallt.

Riskhantering är ett relevant begrepp i många av de processer våra kunder jobbar med. Inom allt från strategisk planering till kvalitetshantering är finansiell riskanalys en ovärderlig komponent för att stärka kvaliteten i vårt arbete.

Hur ligger din organisation till med sin riskhantering?

Du kan utvärdera det med hjälp av vår korta frågeguide nedan.

  1. Har vi tillräckligt mycket information om riskerna i våra kritiska processer för att kunna utveckla en trovärdig strategi och plan?
  2. Har vi som organisation ett bra grepp på vår riskexponering på en övergripande nivå; verksamhetsnivå; och teknisk nivå – och hur dessa risker relaterar till varandra?
  3. Vet vi om vi hanterar och reducerar riskerna kopplade till våra strategiska mål på ett effektivt sätt?
  4. Kan vi, på ett trovärdigt sätt, analysera och utvärdera våra risker kopplade till strategier, mål, och verksamhet?
  5. Får vi tillräcklig information för att initiera rätt åtgärder och minimera förluster kopplade till lagefterlevnad?
  6. Följer vi kontinuerligt nyckeltal (key risk indicators) kopplade till risk i våra IT system, processer, och informationssystem?
  7. Identifierar och följer vi risk i det dagliga arbetet, t.ex. i projekt och det löpande arbetet?
  8. Har vi en trovärdig riskhanteringsprocess för risker på alla nivåer i verksamheten?

De här frågorna bildar en bra grund för att börja jobba mer systematiskt med riskhantering i de mer centrala styrprocesserna. Nästa steg är att skapa en riskhanteringsprocess, komplett med en riskmatris.

Vill du veta mer om riskhantering, riskhanteringsprocess, intern styrning och kontroll (ISK eller GRC) i en bredare kontext? Kolla in vår guide ”Så tar ni GRC-arbetet till nästa nivå – förändringarna ert företag behöver för att öka mognadsgraden”. Du kan ladda ner den via länken nedan.

Ladda ner guiden här