Så kan du visualisera, förenkla och digitalisera er projekthantering

Vi går igenom hur du enkelt kan få bättre överblick och ökad kvalité i organisationens projekthantering med vårt digitala verktyg. Sköt er löpande statusrapportering per projekt, få en enklare resursplanering och framför allt skapa en samlad bild över organisationens pågående, kommande och avslutade projekt. Verktyget ger ledning och projektsamordnare kontroll över hur projekten fortlöper samtidigt som projektledaren får stöttning i sitt planerings- och uppföljningsarbete. 

Webinaret innehåller följande:

  • Övergripande projektplanering och uppföljning i Stratsys
  • Allt ifrån statusrapportering på projekt till resursplanering av projektdeltagare
  • Samlad bild av hela projektportföljen