Motivera med målstyrning – 3 tips för dig som chef

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Motivera med målstyrning – 3 tips för dig som chef</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
2 min

Är din organisation för toppstyrd, med överdriven kontroll och en känsla av övervakning? I ett samhälle som utvecklas mot mer frihet under eget ansvar känner sig många begränsade på arbetsplatser med för mycket detaljstyrning.

Så hur får vi alla medarbetare att känna sig involverade, motiverade och fria under ansvar? Svaret är målstyrning! I det här blogginlägget berättar vi hur du kommer ett steg närmare en arbetsplats fylld av tillit, effektivitet och nöjda medarbetare.


Vi kommer att besvara följande frågor:

  1. Hur får man medarbetarna att känna sig delaktiga i målstyrningen?
  2. Hur får man medarbetarna att prioritera målen rätt?
  3. Hur får man medarbetarna att agera enligt målen?


Men först! Vad är egentligen målstyrning?

Målstyrning är en metod som bygger på att du styr din verksamhet utifrån tydligt uppsatta mål. Genom att arbeta målstyrt kan du motivera dina medarbetare och driva önskat agerande genom att fokusera alla resurser i samma riktning.

Effektiv målstyrning i 3 steg

Steg 1 – engagera medarbetarna i målarbetet

Att bara sätta mål och invänta framgång räcker såklart inte. Det krävs en strategisk plan och engagemang från dina medarbetare. Om du låter dem vara med vid framtagningen av målen kommer det att öka deras förståelse och vilja att nå målen.

Se till att skapa individuella mål och koppla dem till organisationens övergripande målbild. Om målen dessutom visualiseras tydligt i tidplanen får alla en bättre förståelse för sina uppgifter. Att få bekräftat att individens insats behövs för att ni tillsammans ska nå målen ökar känslan av delaktighet och engagemang.

Steg 2 – bryt ner målen till handlingar

Hur får medarbetarna att prioritera målen rätt? För att organisationens målbild ska uppnås behöver dina medarbetare ha koll på vilka delmål som leder vägen dit. Många bäckar små är inte bara ett urgammalt ordspråk, det går att applicera här med!

Med ett effektivt verktyg för strategisk planering kan ni uppmana hela verksamheten att bryta ner de större målen till tydliga delmål och handlingar som är nåbara inom den närmsta framtiden. Genom att löpande följa upp ert arbete kommer även er verksamhet vara medveten om er status och veta när det krävs att lägga i en extra växel. På så sätt försvinner aldrig känslan av ni rör er framåt och organisationen stagnerar aldrig. Känslan av framåtrörelse kombinerat med känslan av delaktighet är ett recept för framgång.

Steg 3 – skapa individuella incitament

När målen är definierade behöver du löpande uppmuntra dina medarbetare att följa dem. Börja med målen som påverkar varje individ direkt – och lyft fram hur måluppfyllelsen är fördelaktig för varje medarbetare.

Som vi nämner ovan är det viktigt att koppla individuella mål till företagets övergripande målbild, så att dina anställda får en chans att utvecklas både på personnivå och som medarbetare. Att koppla ett mål till personlig utveckling gör det tydligt vad varje person behöver göra för att föra hela verksamheten framåt.

Kombinationen av mål som syftar till att utveckla den egna kompetensen, och resultatinriktade mål som mäter prestationen, skapar dessutom ett klimat där du kan lita på att alla strävar efter ständig utveckling och förbättring.


Med de här tre punkterna hoppas vi att du fått en insikt i hur målstyrning kan förbättra ditt strategiska arbete.
Om du är intresserad av att läsa mer om målstyrning får du gärna ladda ner vår guide ”Så engagerar du medarbetarna i verksamhetens mål” här.

Ladda ner guiden här