Blogginlägg / Hållbarhetsstyrning • 5 min lästid

Strategiskt hållbarhetsarbete – 5 tips för hållbart företagande

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det blir allt viktigare för företag att jobba strategiskt med hållbarhetsarbete, men hur kommer man igång och vad krävs för att lyckas? Det går vi igenom här!

Varför behöver vi ett strategiskt hållbarhetsarbete?

Under de senaste åren har de ökade kraven på hållbarhet fått företag att se över sin påverkan på miljö och människor. Att prioritera hållbarhetsarbetet och att skapa ett hållbart företagande har blivit av högsta vikt för den som vill attrahera nya medarbetare och kunder, då samhällets efterfrågningar på klimatsmarta lösningar blir allt fler.

För att leva upp till omgivningens krav behöver varje företag ha en tydlig, individuell hållbarhetsstrategi som är förankrad i hela organisationen. Oavsett om det gäller till exempel en privat eller offentlig upphandling så är det viktigt att det blir en hållbar upphandling – vilket ibland kan vara lättare sagt än gjort.

Företag som ligger efter med sitt hållbarhetsarbete riskerar idag att ställas inför finansiella konsekvenser, både i form av förlorade affärer och medarbetare. Men, att göra hållbarhet till ett av företagets fokusområden är inte alltid det lättaste.

Resan från vision till handling i hållbart företagande

En stor anledning till att många företag ännu inte kommit igång med sitt strategiska hållbarhetsarbete är att det finns ett glapp mellan vision och handling. De flesta företag har en vision för hur de vill jobba med hållbarhet, men inte rätt verktyg eller strategi för att skrida till handling.

För att lyckas med det strategiska hållbarhetsarbetet behöver verksamheter göra det till en del av företagsvisionen, integrera det i affärsstrategi och styrdokument. Om man inte förankrar hållbarhetsarbetet i alla delar av organisationen är risken att önskan om att minska sitt klimatavtryck inte blir mycket mer än just det – en önskan.

Att sätta en strategi för långsiktig hållbarhet kan kännas svårt i början, men det finns saker du kan göra för att förenkla processen!

3 förutsättningar för att lyckas med strategiskt hållbarhetsarbete

 1. Öka engagemanget med ett transparent arbetssätt

  Att engagera hela organisationen i hållbarbetsarbetet är A och O för att lyckas – och då krävs ett transparent arbetssätt. Fundera på hur ni kan skapa en gemensam arbetsyta där ni kan dela information om hållbarhetsplanen. Kanske är det i ett digitalt verktyg eller i ett Word-dokument som uppdateras kontinuerligt?

  Huvudsaken är att ni hittar ett arbetssätt som ger hela organisationen tillgång till material som rör hållbarhetsarbetet – så att alla kan följa arbetsprocessen och se hur ni ligger till i förhållande till målen.

 2. Gör hållbarhet till en del av affärsstrategin

  För att bli medvetna om vad som fungerar och inte är det viktigt att följa upp effekterna av hållbarhetsarbetet. Chansen för lönsamhet är större om ni behandlar hållbarhet som ett riktigt affärsområde – vilket innebär att handlingar ska följas upp, resultat ska mätas och strategier justeras.

  Genom att integrera hållbarhetsarbetet i företagets affärsstrategi kan ni också säkerställa att målen om hållbarhet inte hamnar i konflikt med företagets övriga mål. En hållbarhetsplan är så mycket mer än bara ett Worddokument eller en PDF – och det krävs genomtänkta, affärsmässiga åtgärder för att skapa önskvärda resultat.

 3. Skapa en tydlig struktur för arbetet

  Det kan vara svårt att hålla reda på alla olika strategier, mål och KPI:er som rör hållbarhetsarbetet. För att undvika missförstånd och dubbeljobb är det viktigt att ni skapar en tydlig struktur för arbetet redan från början. Det kommer underlätta genomförandet av hållbarhetsplanen och göra såväl uppföljning som kommunikation betydligt mycket enklare.

  Även här är det fördelaktigt att samla allt relevant material på ett ställe, så att ni snabbt kan få överblick på hur ni ligger till i förhållande till målen. Det underlättar också när det är dags att sätta ihop hållbarhetsrapporten, att slippa söka efter information i flera olika dokument.

Vill du förenkla och strukturera upp verksamhetens strategiska hållbarhetsarbete? Här kan du testa Stratsys verktyg för hållbarhet kostnadsfritt.