Vad är ISO 9001?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är ISO 9001?</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

Enligt SIS definition är ISO 9001 en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i en verksamhet. I det här blogginlägget ska vi gå djupare in på vad du behöver veta om ISO 9001 för att påbörja arbetet med att bli ISO-certifierad.

ISO 9001 – ledningssystemstandarden

De flesta verksamheter behöver ett ledningssystem för att organisera områden som strategier, mål, lagefterlevnad och ansvarsområden. Med hjälp av ett bra ledningssystem kan du jobba löpande med att utveckla och förbättra din verksamhet.

När ledningssystemet används på rätt sätt blir det ett effektivt verktyg för att möta kundernas behov, skapa konkurrenskraft och i många fall även ha en positiv inverkar på omsättningen. För att bli certifierad med ISO 9001 krävs att du har ett fungerande ledningssystem som lever upp till de specifika kraven för ledningssystemstandarden.

Kort om ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard som använd av verksamheter över hela världen. Det finns till och med vissa verksamheter som kräver att deras kunder och leverantörer ska vara ISO-certifierade.

Ledningssystemstandarden bygger enligt
SIS på sju huvudprinciper – kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

Varför behöver min verksamhet ISO 9001?

 Syftet med att ISO-certifiera verksamheten med ISO 9001 är att kontinuerligt jobba med ständig utveckling. Det leder i sin tur till många positiva effekter som bland annat starkare varumärke, lägre personalomsättning, ökad kundnöjdhet, konkurrenskraft och tidsbesparing.

 Många verksamheter väljer att se ISO 9001 som ett verktyg för just förbättring, en chans att identifiera de risker och förbättringsområden som kostar verksamheten utveckling i längden. ISO-arbetet ska även dokumenteras, gärna på ett transparent och strukturerat sätt.

 En vanlig lösning är att man digitaliserar ledningssystemet med ett digitalt verktyg och automatiserar stora delar av dokumentationen. Då får man tid över till annat och kan fokusera på att levandegöra ISO-arbetet i verksamheten.