Hållbarhet som konkurrensfördel

Så skapas förutsättningarna för ett proaktivt hållbarhetsarbete.

Att synliggöra sitt hållbarhetsarbete och agera därefter är en investering i att framtidssäkra sitt bolag och öka konkurrenskraften. Utmaningen hos många företag är att mycket tid går åt till rapporteringen, vilket tar värdefulla resurser från att driva handling och förbättringar.

I den här guiden får du veta mer om:

  • Affärsdriven hållbarhet
  • Rapportering i ständig utveckling
  • Hur ni skapar förutsättningar för ett proaktivt arbetssätt

hallbarhet-guide

Ladda ner guiden